KONSUMFISK: Ifølge reder Helge Olav Vikshåland kunne bruk av rullesorterer om bord på «Cetus» (bildet) redusert mengden hyse som blir levert til oppmaling. Men reglene hindrer dette.

Regelverket sender «konsumfisk» i kverna

Norge har i motsetning til andre land rundt Nordsjøen forbud mot utsortering med rist i mange fiskerier. Resultatet er at fisk som kunne blitt brukt som konsumfisk ender opp som fiskemel.

Publisert Sist oppdatert

Kystmagasinet kunne sist søndag fortelle om en rekke fiskefartøy som hadde fått inndragning av fangstverdi på grunn av at hyse, samt litt sei og torsk, hadde blitt solgt som fiskemel. Ett av fartøyene «Herøyfjord» fikk en inndragning på nesten en halv million kroner. (Lenger nede i denne saken er det en komplett oversikt over inndragningene som omfatter 18 fartøy)

Reder reagerer på sorteringsforbud

Karmøybåten «Cetus» leverte en fangst hvor 17 959 kilo, i hovedsak hyse, gikk til oppmaling. Resultatet ble en inndragning på 61 959 kroner. Det fikk rederen Helge Olav Vikshåland til å reagere. I en henvendelse til Fiskeridirektoratet skriver han:

­– Bakgrunnen for inndragning er basert på tobis fangst fanget av vårt fartøy «Cetus». Dette var en tur på tobisfiske som startet med første fangstdag den 02.06.22 og avsluttet den 07.06.22 med påfølgende landing den 08.06.22 hos Karmsund Protein. Cetus landet 17 911 kilo hyse, som utgjorde 3,8 prosent bifangst, av totalt 471 500 kilo.

En (direktoratatet, red. anm.) viser til oppmalingsforbudet mot hyse som grunnlag for inndragning. I den nye høstingsforskriften er der forbud med innretninger som kan brukes til å skille ut deler av fangsten (rullesorterer) i tobis, sild- og makrellfiske i norsk økonomisk sone.

Dermed er det umuliggjort for fartøyet å skille ut eventuell konsumfisk, selv om en har lov til å ha ti prosent innblanding. Det gjør at all eventuell innblanding av hvitfisk er umulig å ta vare på til konsum formål, skriver Vikshåland.

Rullesorterer må stå på land

Han forteller at fartøyet «Cetus» har rullesorterer. Men den er demontert når de fisker tobis, da den då er ulovlig å ha ombord.

Brorparten av denne innblandingen av hyse ble tatt i det siste tråltrekket Cetus gjorde på turen, og i et område som en ikke hadde fisket tidligere, og heller ikke senere på turen. Dette får Vikshåland til lure på hvilket grunnlag direktoratet har for å mene at fangsten var tilsiktet, noe som har den konsekvens at «Cetus» ikke får 20 prosent vederlag for å ha bragt fangsten til lands. Han ber om at direktoratet legger varselet om inndragning bort.

For lite prøveuttak

Det er også en sak hvor Fiskeridepartementet har tatt kontakt med danske myndigheter vedrørende en landing «Gerda Marie» hadde ved Triple Nine i Thyborøn. Her har rederiet protestert på at prøveuttaket som ble foretatt ikke var representativt. Det besto av bare 162 kilo fra en fangst på 1800 tonn, og rederiet mener det var forlite. Kystmagasinet kan ikke se at det er gitt varsel om inndragning i denne saken.

Fartøy med inndragning:

«Mostein 1»

9950 kilo x 2,87 kroner/kilo, totalt 28 557 kroner

«Håflu»

2886 kilo x 3,40 kroner kilo, totalt 9812 kroner

«Odd Lundberg»

37 824 kilo x 2,88 kroner/kilo, totalt 109 122 kroner

«Bømmelbas»

59 512 kilo x 2,66 kroner/kilo, totalt 158 224 kroner

«Nordsjøbas»

49 350 kilo x 3,02 kroner/kilo, totalt 149 137 kroner

«Herøyfjord»

156 062 kilo x 3,10 kroner/kilo, totalt 483 270 kroner

«Lønnøy»

39 900 kilo x 2,80 kroner/kilo, totalt 111 846 kroner

«Vea»

3426 kilo x 2,09 kroner/kilo, totalt 7148 kroner

«Lønningen»

41 589 kilo x 2,69 kroner/kilo, totalt 111 997 kroner

«Havglans»

69 702 kilo x 3,35 kroner/kilo, totalt 233 649 kroner

«Fiskebank»

8000 kilo x 3,43 kroner/kilo, totalt 27 440 kroner

«Ingrid Majala»

4524 kilo x 2,25 kroner/kilo, totalt 10 170 kroner

«Libas»

25 129 kilo x 3,10 kroner/kilo, totalt 77 884

«Dyrnesvåg»

6040 kilo, x 2,12 kroner/kilo, totalt 12 805 kroner

«Morten Einar»

2900 kilo x 3,40 kroner/kilo, totalt 9860 kroner

«Ligrunn»

38 039 kilo x 3,57 kroner/kilo, totalt 135 799 kroner

«Bømmelfjord»

19 406 kilo x 2,25 kroner/kilo, totalt 43 625 kroner

«Cetus»

17 959 kilo x 3,45 kroner/kilo, totalt 61 959 kroner