VEKST: Økt omsetning av fisk og skalldyr hittil i år. Økte priser for fersk torsk bidro til verdivekst, selv om kvantum gikk ned.

Omsetningsvekst for fisk og skalldyr

Omsetning av fisk og skalldyr har økt med 38 prosent fra i fjor, viser tall fra Norges Råfisklag.

Hittil i år er det omsatt fisk og skalldyr for 13,8 milliarder kroner i Norges Råfisklags område. Det er en økning på 3,8 milliarder kroner fra samme tid i fjor, viser tall fra Råfisklaget.

Fersk øker mest

Omsetning av fersk fisk og skalldyr utgjør 7,2 milliarder kroner, mens omsetningen av fryst råstoff er 4,86 milliarder.

Det er omsetningen av fersk fisk og skalldyr som står for den største økningen, med 2,3 milliarder. Mens fryst råstoff økte med 1,1 milliarder kroner.

Fisket for 12 milliarder

En stor del av økningen i frystomsetningen skriver seg fra slutten av fjoråret, der kvantumet ble omsatt i starten av dette året.

De norske fartøyene står for 12 milliarder kroner av omsetningen, en økning på 3,4 milliarder fra 2021. Utenlandske fartøy har levert fangster for 1,77 milliarder hittil i år, mot 1,39 milliarder i fjor.

Torsk mest omsatt

Det er torsken som naturlig nok står for den største omsetningen. Hittil i år (t.o.m. uke 36) er det omsatt fryst torsk for 2,24 milliarder, mot 1,37 milliarder i 2021. Omsatt kvantum økte også fra 66 210 tonn til 72 250 tonn.

Når det gjelder fersklevert torsk er kvantum redusert sammenlignet med samme tid i fjor. Det er levert 194 930 tonn fersk torsk, mot 201 230 tonn i fjor. Økte priser for torsk gjør likevel at verdien går opp fra 3,24 milliarder til 4,75 milliarder kroner, melder Råfisklaget.