SNART NYTT ÅR: Deltakerforskriften og fiskerireguleringene for torsk, hyse og sei er klare. Nytt av året er at det åpnes for direktefiske etter pigghå.

Fiskerireguleringene for torsk, hyse og sei er klare. Se hvordan de blir her:

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i går regulering av torsk, hyse og sei, regulering av makrell i 2023 og åpnet for et direkte fiske på pigghå. Deltakerforskriften for 2023 er også fastsatt.

Publisert Sist oppdatert

Regulering av torsk, hyse og sei i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt reguleringen av torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2023. Reguleringen blir i det vesentlige videreført.

Les mer: Regulering av torsk, hyse og sei i 2023

Regulering av makrell i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt en midlertidig kvote på makrell for 2023 på 100.000 tonn. Den midlertidige prøveordningen med kvotesamarbeid videreføres i 2023.

Les mer: Regulering av makrell i 2023

Åpner for et direkte fiske på pigghå

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for et direktefiske på pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap.

Les mer: Åpner for et direkte fiske på pigghå

Deltakerforskriften for 2023 er fastsatt

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

Les mer: Deltakerforskriften for 2023 er fastsatt

Se også: Oversikt over fiskerireguleringer for 2023