Fiskets gang:

UKE 50: Torsk stod for den største omsetningen i uke 50.

Fiskets gang uke 50: Havfiskeflåten dominerte leveransene

Havfiskeflåten dominerte leveransene sist uke.

Publisert Sist oppdatert

Fisket sist uke bar preg av polart lavtrykk i nord, og spesielt utenfor Midt-Troms. Noe som hindret mange kystbåter fra å fiske. Det gjorde til at havfiskeflåten som fisket ved Bjørnøya dominerte torskefiske denne uka.

Opp 100 millioner

Omsetningen i Råfisklagets område var totalt på 287 millioner kroner, som var opp 100 millioner fra uka før. De norske fartøyene stod for 272 millioner kroner, mens 15 millioner kom fra utenlandske fartøy. Fordelt mellom fersk og fryst var henholdsvis på 79 og 193 millioner kroner.

Samlet sett ble det levert 7397 tonn fersk fisk og 7288 tonn fryst fisk sist uke (rund vekt).

Fordelt mellom de mest omsatte fiskeslagene torsk og sei, ble det fisket 1324 tonn fersk torsk til en omsetningsverdi av 34,6 millioner kroner, mens det ble levert 3963 tonn fryst torsk til en verdi av 126,6 millioner kroner.

Mye fersk sei

Det ble også levert 1350 tonn fersk sei til en verdi av 17 millioner kroner, samt 1589 tonn fryst sei til 27,4 millioner.

Line og autolineflåten stod for 600 tonn av den ferske leveransen av torsk, mens garn og snurrevad stod for henholdsvis for 360 og 230 tonn. Trålflåten stod for 120 tonn. Størst leveranser av torsk ble gjort i Øst-Finnmark med 680 tonn torsk.

Når det gjelder sei ble størsteparten tatt på snurrevad (355 tonn) og garn (225 tonn), og levert i Vesterålen.

Bikket 16,9 milliarder

Den totale omsetningen i Råfisklagets området er hittil i år (t.o.m. uke 50) på 16,9 milliarder kroner, der 14,9 milliarder kroner kommer fra norske fartøy og 1,9 milliarder fra utenlandske fartøy.

Årets omsetning ligger 3,77 milliarder kroner høyere enn samme tid i fjor.