ILLUSTRASJONSFOTO: Kystvakten med kontroll.

Begrenset fisket sør i Nordsjøen

Mye fisk under minstemål har gjort at Kystvakten har opprettet aktsomhetsområder sør i Nordsjøen og Skagerrak.

KV «Bergen» gjennomførte sist uke ressurskontroll i Nordsjøen og Skagerrak. I flere områder er det avdekket store utfordringer med for mye fisk under minstemål.

Under minstemål

For å bidra til en bærekraftig bestandsutvikling har Kystvakten opprettet flere aktsomhetsområder sør i Nordsjøen, melder Kystvakten på X (tidligere twitter).

- At det er opprettet et aktsomhetsområde betyr at det er et område der man, basert på data fra for eksempel Kystvaktens kontroller, må forvente at det er stor sannsynlighet for å få fangster med for stor innblanding av fisk under minstemål eller for høy bifangst av enkelte arter. Det opplyser Operativ fagleder etterforskning, Martin Gudmundsen, ved Kystvaktens avdeling for kontroll og etterforskning til Kystmagasinet.

Må kontakte Kystvakten

For fiskere betyr det at de må kontakte Kystvakten dersom de har tenkt å fiske innenfor et aktsomhetsområde. Dette må de gjøre før de starter fisket.

- Videre så er fiskerne nå informert om risikoen for å få fangster med høyere innblanding av fisk under minstemål enn det som er lovlig, og de må dette ta til etterretning når de utøver fisket. Ved vurdering av om den enkelte fisker har opptrådt aktsomt – vil det faktum at det er opprettet aktsomhetsområde bli tillagt vekt, opplyser Gudmundsen videre.

Varighet på to uker eller mer

I aktsomhetsområdene i Nordsjøen og Skagerrak, som er områder opprett for fiske med bunntrål på bakgrunn av Kystvaktens inspeksjoner, har det vist for stor innblanding av fisk under minstemål.

Normalt er varigheten på et aktsomhetsområde to uker fra opprettelse. Dette kan enten forlenges eller kortes ned avhengig av hva eventuelle kontroller innenfor aktsomhetsområdet viser at fangstsammensetning.