RUSSISK tråler oppbrakt av Kystvakten for brudd på kontrollregelverket.

Russisk tråler tatt i arrest

En russisk fiskebåt ble oppbrakt av Kystvakten for brudd på kontrollreglene.

En russisk tråler ble forrige mandag (11. mars) oppbrakt av Kystvakten til Honningsvåg, mistenkt for brudd på reglene om at alle utenlandske fartøy som avslutter fiske i norsk sone skal fremstille seg for kontroll før de forlater sonen.

Russisk tråler

Kystvaktens Operasjonsavdeling bekrefter ovenfor Kystmagasinet at det handler om et russisk fiskefartøy. Saken ble overlevert til Finnmark Politidistrikt for etterforskning og videre oppfølging.

Politiet tok, på bakgrunn av anmeldelsen, arrest i det russiske fartøyet.

Vedtok forelegget

Politiadvokat Lisa M. Sneve opplyser om at det russiske fartøyet ble tatt i arrest inn til Honningsvåg søndag (10.mars). Fartøyet har vedtatt et inndragningsforelegg på 300 000 kroner, samt at kapteinen på fartøyet har vedtatt et forelegg på 30 000 kroner for å ha unnlatt å melde seg til kontroll til Kystvakten etter fiske i den norsk økonomiske sonen.

Fartøyet fikk forlate havn etter å ha stilt garanti for beløpet. De valgte å vedta foreleggene.