ANSVAR: Når nå Henning Kjeldsen er frikjent vil det bli spennende å se om han investerer i norske fiskerier.

Frikjent - slapp bot og inndragning av 310 millioner

I sommer ble Henning Kjeldsen nektet å eie 40 prosent i fiskebåtrederiet Hebjar Holding AS. Årsaken var at han i Danmark var idømt en bot på 54 millioner danske kroner (cirka 76 millioner norske kroner, samt inndragning av 162,5 millioner danske kroner (cirka 229 millioner norske kroner). Nå er han frikjent.

Publisert Sist oppdatert

Henning Kjeldsen var tiltalt for juks med fiskekvoter. Han hadde tilegnet seg kontroll over kvoter som var langt større enn det dansk påtalemyndighet mente var lovlig. Han hadde i denne forbindelse også brukt stråmenn for å kunne plassere kvotene hos disse.

Historisk stor bot og inndragning

I Holstebro byrett, tilsvarende norsk tingrett, tapte Kjeldsen og gitt den største bot og største inndragning som noen dansk fisker noen gang har fått. Påtalemyndigheten ville også ha ham fradømt retten for alltid til å være fisker, uten at de fikk medhold i dette.

Kjeldsen anket saken, og i går kom kjennelsen fra Landsretten som tilsvarer norsk Lagmannsrett. I kjennelsen blir han blankt frifunnet. Og han unngår derved bot og inndragning på cirka 310 millioner norske kroner.

Selv om danske myndigheter har forsøkt å håndheve et kvotetak, er det ikke noen lover som sier det er straffbart å ha kontroll over mer kvoter enn det offisielle taket. Det fremgikk rett og slett ikke tydelig i reglene at det Kjeldsen var tiltalt for var ulovlig.

Ifølge reglene ville det være et straffbart forhold om myndighetene hadde gitt Kjeldsen et pålegg og han ikke hadde etterkommet dette. Men Kjeldsen fikk aldri noe pålegg fra myndighetene.

Omsettelige kvoter

I Danmark kan fiskekvoter selges og kjøpes, og de kan leies ut. Det finnes flere eiere av kvoter som ikke fisker disse med eget fartøy. Det er også vanlig å bytte kvoter slik at fartøyer kan utnyttes mer rasjonelt. Men myndighetene har innført et tak på hvor mye kvote en fisker kan eie. Dette taket har myndighetene ikke håndhevet, samtidig som mange innen fiskerinæringene mener at rettsaken mot Kjeldsen var en måte for både myndigheter og politikere å forsøke å skyve ansvaret over på Kjeldsen og andre store redere for at taket ikke fungerte.

Solgte kvoter for milliarder

FRIKJENT: Selv om Henning Kjeldsen har solgt unna kvoter verdt milliarder, har han fortsatt kvoter og interesser i fiskefartøy.

Etter at Kjeldsen ble dømt solgte han selskapet Gitte Henning Pelagic A/S som satt på fartøyet «Gitte Henning» som var under bygging i Spania. Skipet som er designet av Salt Ship Design A/S, ble solgt til rederi i Hirtshals og ankom nettopp til Hirtshals. Det heter nå «Isafold».

Kjeldsen solgte også kvotene som ble holdt i selskapet Gitte Henning Pelagic A/S. Totalt solgte han ifølge danske medier unna kvoter for 2,4 milliarder danske kroner (3,4 milliarder norske kroner) og satt tilbake med en gevinst på 1,6 milliarder danske kroner (2,25 milliarder norske kroner).

Han sitter fortsatt på kvoterettigheter som holdes i selskapene Gitte Henning Industri og Gitte Henning Konsum. Dette omfatter både pelagisk fisk og hvitfisk.

Ble nektet å investere i Norge

Hvilken betydning frifinnelsen vil få for hans ønske om å delta i norsk fiskeri gjenstår å se. Planen var å eie 40 prosent i ett norsk rederi sammen med fiskebåtrederne Bjørn Kjellby fra Mandal og Arild Ludvigsen i Austevoll. 40 prosent er grensen for hvor mye en utenlandsk person kan eie i et norsk fiskefartøy.

Sammen med Kjeldsen ble også en rekke fiskere som var dømt for å ha fungert som stråmenn og ilagt bøter på 500 000 til 2,5 millioner danske kroner frikjent. Også Kjeldsens revisor og advokat som også ble dømt til million bøter i byretten ble frikjent.