STRÅKET: Eieren av «Havbris» mener at han ved en inkurie ble strøket fra Fiskarmantallet.
STRÅKET: Eieren av «Havbris» mener at han ved en inkurie ble strøket fra Fiskarmantallet.

Strøket i Fiskarmantallet - fikk solid inndragning

Det kan få store konsekvenser om en blir strøket fra Fiskarmantallet. For en fisker ble dette dyrt. Det han mener var en feilaktig strykning fra manntallet har kostet ham dyrt.

Fartøyet «Havbris» leverte i perioden 4.januar til 16. februar kongekrabbe til Storbukt Fiskerindustri AS i Honningsvåg. Norges Råfisklag oppdaget regelbruddet og rapporterte det til Fiskeridirektorat.

På bakgrunn av rapporten fra Råfisklaget foretok Fiskeridirektoratet region Nord dokumentkontroll ved Storbukt Fiskeindustri for perioden 4. januar til 16. februar i fjor.

INNDRAGNING: Fangstverdi på over 50 000 kroner står i fare for å bli inndratt.
INNDRAGNING: Fangstverdi på over 50 000 kroner står i fare for å bli inndratt.

Det ble avdekket at «Havbris» ved fem tilfeller hadde landet kongekrabbe uten at Havbris hadde kongekrabbekvote. Videre var det feilføring på seddelen ved at rederiet Grape AS sto som skipper, ikke sjarkens eier.

Han var strøket fra blad B i Fiskarmantallet 11. november 2020 med virkning fra 1. januar 2021. Det gjorde, ifølge direktoratet at alle rettigheter knyttet til oppføring i fiskermanntallet hadde bortfalt. Fra 8. juni 2021 var han så oppført i Blad A i Fiskarmantallet i Storfjord kommune.

Mener seg feilaktig strøket

Fartøyets eier har i brev til direktoratet i forbindelse med forhåndsvarsel om inndragning, bestridt denne. Hele inndragningen skyldes at han ble strøket fra blad B i Fiskarmantallet. Dette vedtaket mener han er feil da han i 2019 leverte fisk for mer enn 96.000 kroner. At vedtaket er feil underbygges også ved at han ble tildelt 50 prosent kongekrabbekvote for 2020.

FEM FANGSTER: Dette er verdien av de fem krabbefangstene direktoratet vil inndra.
FEM FANGSTER: Dette er verdien av de fem krabbefangstene direktoratet vil inndra.

Han ber derfor om at strykingsvedtaket, som han mener må skyldes en inkurie, omgjøres og at han tilbakeføres i Fiskarmantallet i Nordkapp kommune. Til direktoratet skriver han:

– Inndragningen av krabbefangsten 4. – 16. januar 2021 er begrunnet med at jeg var blitt strøket av Fiskerimantallet 10. desember året før. Krabbefisket fant sted i Smørfjorden i Porsanger. Jeg gikk derfra direkte til Skibotn for vinteropplag. Brevet med strykingsvedtaket ble ettersendt til Skibotn og jeg mottok det her etter at jeg var kommet hit og krabbefisket var avsluttet.

Umulig å vite

Det var derfor umulig for meg å vite at jeg var strøket fra Fiskerimantallet i Nordkapp og dermed fratatt rettigheten til å fangste kongekrabbe (10 prosent kvote). Jeg vil derfor hevde at 10 prosent-kvoten ble fanget i god tro, og ber derfor om at inndragningen på kroner 50 560, frafalles skrev fiskeren i sitt tilsvar i april.

Fiskeridirektoratet region Nord vedtok i begynnelsen av august en inndragning på 50 560 kroner, tilsvarende fangstverdien av krabben landet ved Storbukt Fiskeindustri.

Bistås av advokat

Advokat Per Hatlen i Tromsø har på vegne av Grape AS først fått utsettelse på tidsfrist for levering av klage, og i midten av september ble klage på vedtaket sendt. Men det kan fortsatt ta en del tid før klagen er ferdig behandlet.