RAMFORM ATLAS: Det enorme seismikkfartøyet skremte bort blåkveita.

Krever millionerstatning etter seismikkskyting

Det er et anerkjent faktum at seismikkskyting skremmer fisk. Nå fremmer flere fartøy millionkrav etter tap som følge av seismikkskyting.

Publisert Sist oppdatert

«Barstein», som eies av Hognefjord AS fra Hardbakke i Solund i Sogn og Fjordane, fisket med garn etter blåkveite i Norskehavet sørvest av oljefeltene Kristin og Åsgård. Fartøyet fisket i samme område i fjor og opplevde det de karakteriserer som et eventyrfiske. De fangstet i snitt 60 kilo per garn.

«Ramform Atlas» ødela fisket

I år drev seismikkfartøyet «Ramform Atlas» på med seismikkskyting i området i mai og juni da det foregikk fiske etter blåkveite. I søknad om erstatning skriver reder Erik Gåsvær:

BARSTEIN: Det var så dårlig fiske at «Barstein» avsluttet fisket.

– Det var skutt seismikk nærmere enn 20 nautiske mil fra der vi var på fiske. Vi, fiskerne, er så ufattelig lei av å bli sabotert, mens vi prøve rå gjøre jobben vår. De, (seismikkskipene, red. anm,) vet så utrolig godt at da foregår et sesongbasert blåkveitefiskeri, så då skal de ikke skyte seismikk.

Vi lå med 250 garn og med et snitt på over 60 kilo per garn i fjor. Kunne vi fisket over 30 tonn på de to turene vi tok, kunne vi fisket resten av den tilmålte kvoten på 45000 kg med en tur til, forklarer Gåsvær i søknaden. Bryr seg ikke om fiskerinæringen

Ifølge søknaden blir fiskefelt beslaglagt i hele den norske økonomiske sonen fordi oljenæringen ikke bryr seg om fiskerinæringen, skriver Erik Gåsvær, som samtidig kommer med en bønn til myndighetene:

– Vi kan ikke holde på sånn lenger. Alt vi vil er å arbeide i fred å utøve vårt yrke uten å få øydelagt sesongene som vi er totalt avhengige av for å overleve.

I fjor fisket «Barstein» 6110 kilo blåkveite som de fikk 32,57 kroner per kilo for. Tapet i år ble beregnet til hele 533 788 kroner.

Skulle også fiske kvote for nybygg

Hognefjord skulle også ha fisket kvoten til Barstein AS. Hognefjord AS har kjøpt «Barstein» og skulle fungert som leiefartøy inntil Barstein AS får overlevert et nybygg. Men de fikk ikke begynt på denne kvoten på 22 500 kroner. Basert på fjorårets pris tapte de derved 732 778 kroner, men sparte hundretusen kroner i slitasje på garn og bunkers. Det er ingen nye muligheter til å fiske gjenstående kvoter, og de hadde ingen andre kvoter som det var sesong for og som kunne vært fisket på da blåkveitefisket startet.

Det forklares at de ga seg på grunn av høye dieselpriser i et fiskeri som var fånyttes på grunn av seismikkskyting.

Totalt søkes det om en erstatning på 1 166 566 kroner for «Barstein» og nybygget.

Noe fiskeriaktivitet, ifølge fiskerikyndig

At det foregikk seismikkskyting er bekreftet, og i rapporten fra fiskerikyndige om bord på «Ramform Atlas», skriver han blant annet følgende: «Noe fiskeriaktivitet i forbindelse med blåkveitefisket nord, vest og sør av vårt brutto-område, men ikke til hinder for oss. Vi unngikk derfor hendelser eller konflikter, og surveyen gikk som normalt.»

Båt fra Selje krever også erstatning

ARGO JUNIOR: Også fartøyet «Argo Junior» krever en solid erstatning.

«Barstein» er ikke alene om å søke om erstatning. «Argo Junior», hjemmehørende i Selje i Sogn og Fjordane har også søkt. Fartøyet fisket i same område som å få«Barstein» og har opplevd de samme problemene. «Argo Junior» søker om erstatning for 18 700 kilo x 33 kroner per kilo, totalt 617 000.

Etter det Kystmagasinet erfarer skulle kravene som er på totalt 1 783 566 kroner behandles i møte i klagenemd 20. september. Protokoll fra møtet er fortsatt ikke offentliggjort. Men det blir ofte kuttet kraftig i kravene om det i det hele tatt blir innvilget erstatning.

Innvilget beløp ofte mye lavere

I forrige møte, 29. april, ble det behandlet et krav fra reketråleren «Trio», hjemmehørende på Tau i Rogaland. Der var det fremmet et krav på 280 000 kroner. Møtet innvilget 53 116 kroner. Dette var i førstegangs behandling. Rederen kan kreve ny behandling om han ikke godtar avgjørelsen.