Første periode av blåkveitefiske ble avsluttet sist lørdag. Foto: Alf Fagerheim
Første periode av blåkveitefiske ble avsluttet sist lørdag. Foto: Alf Fagerheim

Blåkveitefisket er avsluttet

Første periode av blåkveitefiske ble avsluttet sist lørdag. Totalt ble det fisket 5074 tonn, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Norges Råfisklaget ble det totalt levert 4740 tonn blåkveite i ukene 21 – 25, til en verdi av 147 millioner kroner. Dette er inkludert bifangst på 50 tonn fisket før 23. mai.

Snittprisen var på kr 30,91 per/kg rundvekt. Det melder Råfiskalget i sin ukentlige fiskenytt for uke 25. Høyeste snittpris som ble betalt var blåkveite tatt på snurrevad, med en snittpris på kr 34,28 per/kg. For blåkveite tatt på garn og line lå snittprisen mellom kr 30,40 og 30,60 per/kg rundvekt.

Største levert kvantum er til mottak i Troms med 1900 tonn, etterfulgt av Vesterålen (1270 tonn) og Lofoten (1230 tonn), mens 310 tonn ble levert til Øst-Finnmark.

En ukentlig oversikt viser at størst kvantum ble levert i uke 21 og 22 med henholdsvis 2000 og 1330 tonn. Verdien for disse to ukene lå på 61 og 41 millioner kroner. For ukene 23 -25 var fisket betydelig redusert. Det ble levert tilsammen 1430 tonn i disse tre ukene, til en verdi av 43,7 millioner kroner. 

Fisket etter blåkveite omhandler båter under 28 meter, som drifter nord for 62-graden og med konvensjonelle redskaper.  I alt deltok 277 båter i fisket i Råfisklagets område.

Fangst fordelt på redskap: line 2470 tonn, garn 1720 tonn, snurrevad 550 tonn. 

Første periode ble avsluttet lørdag 25. juni etter stoppmelding fra Fiskeridirektoratet. Da var det levert totalt 5074 tonn blåkveite, inkludert bifangst og leveranser i andre salgslag.