Fiskarlaget er opptatt av «stabile og forutsigbare rammevilkår» og har ambisjoner om en kvotemelding som ivaretar interessene til «hele fiskeflåten, fra store havgående fartøy til små sjarker langs kysten».

«Vi har god dialog med politikerne»

Norges Fiskarlag driver aktiv lobbyvirksomhet før kvotemeldingen skal endelig vedtas.

Publisert

Næringskomiteen i Stortinget skal senest 18. april legge frem sin innstilling om kvotemeldingen, og saken er foreløpig satt til behandling i Stortinget 29. april. I mellomtiden gjør partene i norsk fiskerinæring det de kan for å påvirke partiene. Norges Fiskarlag har kommet med tydelige anbefalinger og innspill gjennom høringsrunder forut for at kvotemeldingen ble lagt fram. 

– Vi deltok i den muntlige høringen i Næringskomiteen, og har også sendt flere skriftlige innspill til Næringskomiteen. Vi har i tillegg deltatt i en rekke møter og den offentlige debatten. Vi har god og nær dialog med partiene på Stortinget, sier informasjonsleder Jan-Erik Indresand til Kystmagasinet.

Fiskarlaget er opptatt av «stabile og forutsigbare rammevilkår» og har ambisjoner om en kvotemelding som ivaretar interessene til «hele fiskeflåten, fra store havgående fartøy til små sjarker langs kysten». Det kan vise seg å bli en krevende spagat, for det er allerede betydelig strekk i laget, spesielt mellom Fiskebåt og representanter for kystflåten. Fiskarlagets samlende kraft kan bli satt på en hard prøve.

– Vi håper Næringskomiteen vil samle seg om løsninger som vil stå seg over tid og gi nødvendige avklaringer på viktige spørsmål for fiskerinæringen, sier Indresand.