Årsregnskap

STADLANDET: Westmek med solid vekst i 2021.

Westmek med 33 prosent vekst i 2021

STADLANDET: Westmek AS opplevde i fjor en solid vekst i omsetningen på hele 33 prosent fra 2020.

Publisert

Selskapet, som driver i hovedsak med produksjon og vedlikeholdsarbeid av utstyr for behandling av fisk om bord i fiskefartøy, hadde i fjor en omsetning på 76,5 millioner kroner. Det er opp fra 51,2 millioner i 2020.

Overskudd på 7,8 millioner

Årsregnskapet viser et driftsresultat på 7,8 mill, og et årsresultat på 6,1 mill. Året før var overskuddet på 3,4 millioner.

Av overskuddet ble 4,5 millioner avsatt til utbytte til aksjonærene, mens 1,6 mill gikk til egenkapital. Selskapet har med det 16,9 millioner kroner i opptjent egenkapital.

Selskapet hadde også ved årsslutt en samlet gjeld, kortsiktig og langsiktig, på 22,5 millioner kroner. Der størsteparten var kortsiktig gjeld, på 15,8 millioner kroner.

Ønsker utvikle selskapet

I sin årsberetning skriver styret at de ønsker å utvikle selskapet til det beste for den flåten Ervik-gruppen disponerer, samtidig ønsker de å bli en aktør med fabrikkløsninger for fiskeflåten for øvrig.

Ved årsslutt hadde selskapet flere prosjekter i arbeid, og det var inntektsført forskudd på 27,7 millioner på igangsatte prosjekter ved regnskapsårets slutt.

Lokalt eierskap

I 2021 sysselsatt selskapet 13 årsverk, og ved årsslutt hadde de 19 ansatte.

Westmek AS er et datterselskap i Ervik Havfiske AS, og er lokalisert i egne lokaler i Borgundvåg på Stadlandet. Daglig leder, Inge Tungevåg, har også en liten (5 %) eierandel i selskapet. Det samme har Ove Swensen (5 %) og May Britt Tungevåg (2,5 %)