Pressemelding

FABRIKK: Optimar skal levere fabrikkløsning til DFFUs nye tråler.
FABRIKK: Optimar skal levere fabrikkløsning til DFFUs nye tråler.

Optimar leverer komplett fabrikk til DFFU

Optimar skal levere komplett fabrikk til tråleren til Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG.

Det tyske rederiet DFFU inngikk tidligere i år kontrakt med VARD for bygging av deres nye tråler. Nå har de signert med Optimar for totalleveranse av fabrikken om bord på tråleren, som skal leveres i 2024. Det skriver Optimar i en pressemelding.

Lang erfaring

Optimar har lang historie på leveranser av skreddersydde løsninger til trålere som fisker i Barentshavet. Dette er ett av Optimar sine spesialområder og de ser på det som en stor tillitserklæring å få levere til DFFU.

OPTIMAR: VP sales & marketing, Viggo Brevik.
OPTIMAR: VP sales & marketing, Viggo Brevik.

– Vi er glade for at DFFU har valgt vår fabrikkløsning om bord på sin nye tråler og at vi med dette fortsetter det gode samarbeidet fra tidligere. Sist DFFU utvidet sin fiskeflåte var det også Optimar som leverte fabrikkløsningen, så det er svært gledelig at vi nå fortsetter samarbeidet, sier Viggo Brevik, VP Sales & Marketing i Optimar.

Setter bærekraftig fiske i fokus

DFFU er det eldste fiskeriselskapet i Tyskland med over 100 års historie. Siden 1995 har rederiet vært en del av det islandske selskapet Samherji/Alda Gruppen. Selskapet representer alle deler av verdikjeden, fra fiske, prosessering og distribusjon.

– DFFU setter bærekraftig fiskeri i fokus og med 100 prosent utnyttelse av fangsten sikrer de at alt som blir tatt ut av havet kommer til nytte. Optimar er glade for at vi kan være en god samarbeidspartner og leverandør på dette området, skriver de i pressemeldingen.

Hvitfisk- og rekelinjer

Den nye tråleren til DFFU vil ha hvitfisklinje med fillet produksjon og automatisk porsjonering av filetene, samt også mulighet for levering av sløyd og iset fisk for landanlegg.

Båten vil også ha egen rekelinje om bord. Denne vil ha en kapasitet på ca 30 tonn singelfryst reker, mens fillet linjen vil ha en kapasitet på rundt 60 tonn fryst fisk.

Rask innfrysning

Med gode innspill fra rederiet har Optimar designet utblødningstanker med jevn og hyppig sirkulering av vannet - for å oppnå en mer effektiv utblødning av fisken. Med tre Optimar Autofrysere vil alt ligge til rette for rask innfrysning av fisken. Av hvitfisk vil fabrikken håndtere både filet produksjon og porsjons produksjon.

Automatisk håndtering

Optimar automatiserer dessuten palleteringen ombord. Med deres egen hotelløsning med integrert heis vil de sørge for mest mulig automatisk håndtering av fisken og rene paller ved lossing.

– Det er viktig for oss å ta hensyn til de som skal arbeide om bord i fabrikken og minimere belastingen på de ansatte. Med høy grad av automatisert fabrikk unngår en slitasje på mannskapet over tid, sier salgsingeniør Vidar Bjørge hos Opimar.