Årsregnskap

FURUNO: En solid omsetning for teknologibedriften Furuno i 2021.

Forventer tøffe år fremover

ÅLESUND: Tross økende omsetning, forventer styret i Furuno Norge AS tøffe år fremover.

Publisert Sist oppdatert

Furuno Norge AS omsatte for 254,6 millioner kroner i 2021, som var 23,6 millioner bedre enn i 2020.

Bekymret

Tross økende omsetning for Furuno Norge AS de siste årene er styret likevel bekymret med tanke på inneværende og neste år. Selskapet har kontrakter for 130 millioner kroner for levering i 2022 og 2023.

– Selv om ordrereserven er god kan de kommende årene bli tøffe, skriver styret i sin årsberetning for 2021.

Furuno Norge AS er eksponert for endringer i valutakursene, og en av utfordringene for selskapet er endringer i valuta - da 80 % av varekjøp er i utenlandsk valuta. Spesielt mellom norske kroner og japanske yen. I løpet av fjoråret varierte den mellom 7,30 og 8,30, noe som ga variasjon i lønnsomheten.P

Stort aktivitetsnivå

Selskapet har hatt et stort aktivitetsnivå innen salg og service i 2021, som har utnyttet selskapets kapasitet fullt ut.

– Prognosene gjennom året viste at vi lå godt an i forhold til budsjettet, og når året var omme endte vi opp godt over budsjett, skriver styret videre i beretningen.

De største endringene fra selve aktiviteten i 2021 er i varekostnader, mens det er mindre endringer i lønns- og andre driftskostnader.

15 millioner i utbytte

I fjor endte de opp med et årsresultat på 16,5 millioner kroner, opp 1,7 millioner fra 2020. 15 millioner kroner ble avsatt til utbytte til aksjonærer, mens 1,55 millioner ble overført til egenkapital.

Furuno Norge AS har en innskutt og opptjent egenkapital på til sammen 137,4 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 66,6 %.

Eneimportør

Selskapet er eneimportør og distributør av produkter fra Furuno Electric Co, MaxSea Naval S.L., Current Corp og Telko AS, samt eneimportør og distributør av Furuno-produkter til Nordvest-Russland.

Selskapet ble etablert i Norge i 1974, med hovedkontor i Ålesund, og har i tillegg kontor i Bergen og Oslo. Konsernet består også av datterselskapene Telko AS og Telko International AB – som driver utvikling av elektroniske kart- og loggløsninger.