Årsregnskap

BALLSTAD: Slipen er en stor og viktig arbeidsplass på Ballstad.

Nok et solid år for Ballstad Slip

LOFOTEN: Ballstad Slip med fortsatt vekst i 2021.

Publisert Sist oppdatert

I fjor hadde verftet nok et solid år, med omsetning over 80 millioner kroner.

Moderne verft

Med sine drøyt 40 ansatte, er verftet hjørnesteinsbedriften på tettstedet Ballstad i Lofoten. Det er et moderne skipsverft for fartøy mellom 10 og 40 meter, og spesielt kystfiskefartøy er en viktig kundegruppe for verftet.

Bedriften har i tillegg til verftsdelen, også skipshandel og flåteservice.

Økte kostnader

Omsetningen i fjor var på 84,2 millioner kroner, mot 81 millioner i 2020. Selv om kostnadene økte med 1,6 millioner kroner, i hovedsak økte lønnsutgifter og andre driftskostnader, kom verftet ut med et årsresultat på 4,3 millioner kroner.

Meget god lønnsomhet

Overskuddet ble fordelt med 2 millioner kroner til utbytte til aksjonærer og 2,3 millioner kroner til egenkapital.

Selskapet har en opparbeidet egenkapital på 7,5 millioner kroner, som utgjør en egenkapitalandel på 35 %. Lønnsomheten i selskapet omtales som meget god.