BEDRING: Det ble en bedring i årsresultatet for 2021 for Stadyard på Raudeberg
BEDRING: Det ble en bedring i årsresultatet for 2021 for Stadyard på Raudeberg

Bedring for Stadyard

Verftet Stadyard på Raudeberg utenfor Måløy fikk et bedre resultat i 2021 sammenlignet med året før. Men det er fortsatt minus i regnskapet, og en rettsak i oktober ligger og venter.

Inntektene til verftet sank fra fra 331,8 millioner i 2020 til 313,6 millioner i 2021. Driftsresultatet bedret seg likevel fra -6,1 millioner i 2020 til -2,4 millioner i fjor.

Resultat før skatt endte til slutt på -2,1 millioner kroner.

I styrets årsberetning kommer det også frem at søksmålet som selskapet Kenfish II AS har brakt for tingretten er berammet til oktober i år.

Saken handler om fiskefartøyet «Fay» som sank utenfor Finnmark i desember 2019. Kravet er avslått av alle saksøkte parter som grunnløst og ubegrunnet og skal behandles i Sogn og Fjordane tingrett. Kravet som rederiet har fremmet er ikke regnskapsført, da Stadyard AS og deres juridiske rådgivere mener det er lite sannsynlig at verftet vil bli holdt ansvarlig for kravet i tingretten.

Nøkkeltall

Tall i mill. kr20212020
Omsetning313,6331,8
Driftsresultat−2,4−6,1
Driftsmargin %−0,8−1,8
Resultat før skatt−2,1−6,5
EK %4,26,0
Kilde: Brønnøysundregistrene

- Bokføring av kravet ville fått en vesentlig effekt på Stadyard AS' regnskap og egenkapital for 2021, heter det i årsberetningen.

I en voldgiftsdom fra november 2021 måtte Stadyard betale 8,2 millioner kroner, inkludert renter til Kenfish II.

Styret i Stadyard skriver videre at skipsbygging i Norge er preget av hard konkurranse fra så vel norske som utenlandske skipsverft, og resultatmarginene står ikke i forhold til kompleksitet og risiko forbundet med skipsbygging.

- Med bakgrunn i komplekse byggekontrakter nevnes i tillegg at klimaet mellom partene i norske skipsbyggingskontrakter er blitt mer krevende, godt hjulpet av rådgivere og advokater. Styret mener likevel Stadyard med sine kompetente og erfarne medarbeidere har vist god gjennomføringsevne over tid i våre byggeprosjekter, heter det.

Så langt i 2022 har Stadyard et positivt resultat og dermed styrket egenkapitalen.

- Totalkapitalen i selskapet blir sterkt påvirket av selskapets nybyggingsaktivitet og egenkapitalprosenten vil derfor variere, konkluderer styret.

Selskapet hadde 34 ansatte ved utgangen av 2021, hvorav to var kvinner.