DEFINISJON: Tang og tare skal også defineres som sjømat.

Vil definere tang og tare som sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til endringer i regelverket slik at tang og tare defineres som sjømat og dermed kan markedsføres i utlandet.

Publisert Sist oppdatert

– Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest bærekraftige og produktive sjømatnæring, og her har tang og tare en naturlig plass. Regjeringen er tydelig i Hurdalsplattformen på at vi ønsker å legge til rette for økt forsking om og mer aktivitet i næringer knyttet til tang og tare og nye marine ressurser. Det følger vi nå opp, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

For å bidra til utvikling av næringen foreslår regjeringen nå endringer i regelverket slik at eksport av tang- og tareprodukter til humant konsum ilegges markedsavgift slik at Norges sjømatråd skal kunne drive med markedsarbeid for tang og tare.

– Sjømatnæringen er av stor betydning for Norge. Samtidig er det viktig å legge til rette for ytterligere verdiskaping med utgangspunkt i havet. Tang- og tare er i så måte en spennende næring med et stort potensial, sier Bjørnar Skjæran.

PÅ HØRING: Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran (Ap).

Sjømatrådet driver markedsføring av norsk sjømat i utlandet på bakgrunn av innbetalt markedsavgift. For at Sjømatrådet skal gjennomføre markedsaktiviteter for tang og tare til humant konsum i henhold til sitt mandat, må tang og tare inkluderes i fiskeeksportlovens virkeområde slik at eksporten ilegges markedsavgift.

Endringsforslaget innebærer også at eksport av tang og tare til humant konsum ilegges FoU-avgift som vil inngå i budsjettet til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– Norges sjømatråd gjør et viktig arbeid for norsk sjømatnæring i mange markeder, og FHF skaper verdier for næringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. De foreslåtte endringene vil bidra til å videreutvikle og øke synligheten for tang- og tarenæringen, sier fiskeri- og havministeren.