Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.
Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

Foreslår å avslutte samlokaliseringa av Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Regjeringa foreslår at prosjektet for samlokalisering av Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen avsluttast. Det skal vurderast nærare korleis ein kan ivareta dei bygningsmessige behova til Havforskingsinstituttet. Behovet for nye lokalitetar i Bergen vil inngå i vurderinga.

Publisert Sist oppdatert

- Budsjettet for 2023 satsar på tryggleik og rettferdig fordeling og det betyr tøffe prioriteringar. Regjeringa foreslår at det blir sett av 20 millionar kroner til å utgreie korleis dei bygningsmessige behova til Havforskingsinstituttet skal ivaretakast, skriv departementet i ei pressemelding.

– Handlingsrommet i budsjetta blir mindre, og det viktigaste no er å sørgje for trygg økonomisk styring. Vi må derfor prioritere strengt kva for investeringar som skal gjerast. Vi skal no vurdere nærare korleis vi kan ivareta Havforskingsinstituttet sine behov i Bergen, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Bli abonnent hos Kystmagasinet.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kystmagasinet.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk