Sikkerhet til sjøs

FALLHENDELSER: 37 prosent av dødsulykkene på norske skip skyldes fall. Sjøfartsdirektoratet setter derfor søkelyset på fallhendelser i 2023.

Sjøfartsdirektoratet: Setter fokus på fallhendelser til sjøs

Sjøfartsdirektoratet setter i år fokus på fallhendelser om bord på fartøy. Bakgrunnen er de høye ulykkestallene om bord i norske fartøy.

Fall er årsaken til 37 prosent av dødsulykkene til sjøs de siste fem årene, noe som utgjør 14 døde. Det kan være fall om bord, til sjø eller på kai/havn/brygge. Trenden er dessverre økende.

De siste 12 månedene årene er tre av fire dødsfall forårsaket av fall, det tilsvarer 75 prosent. Andelen personskader som følge av fall er også høy. I samme femårs periode har 561 personer skadet seg som følge av fall om bord i fartøy, og det utgjør 30 prosent – altså nesten en tredjedel av alle skadene på personer.

Fokusområde i 2023

I 2023 vil derfor Sjøfartsdirektoratet sette fokus på fallhendelser til sjøs. Sverre Flatebø, seniorrådgiver i seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet, forteller at de vil ha flere tilnærminger rundt dette med fallhendelser om bord på fartøy.

– Samtidig tror vi også at økt fokus på en del av elementer omkring fallhendelser vil øke sikkerhet eller redusere risiko også for flere andre risikofaktorer, som for eksempel støt- og klemskader eller kutt- og stikkskader, forteller Flatebø.

Ønsker å utfordre designere

FOKUS PÅ FALL: Sverre Flatebø, seniorrådgiver i seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet vil også være oppmerksom på forhold for å unngå eller redusere fallhendelser allerede i konstruksjonsfasen av nybygg- og ombyggingsprosjekt.

– Vi ønsker å utfordre designere og de som bygger fartøy om å komme opp med best mulige løsninger for å unngå disse hendelsene, sier Flatebø.

Han mener også det er viktig å skape oppmerksomhet og interesse rundt fokusområdet ved å publisere artikler i aviser, tidsskrifter og på egen nettside, for å formidle kunnskap om fallhendelser om bord.

Gjøre rederier og mannskap ansvarlige

Flatebø mener det først og fremst er avgjørende å gjøre rederier og mannskap selv ansvarlige for sikkerheten, og på den måten unngå fallhendelser.

Det beste tipset fra Flatebø og Sjøfartsdirektoratet for å forebygge fallhendelser om bord på fartøy er å gå inn på direktoratets nettside og gjennomføre det som blir anbefalt.

Her har direktoratet lagt ut en digital sjekkliste, som enkelt kan gjennomføres om bord på fartøyene, laget av direktoratets egne inspektører og utarbeidet spesifikt til fokusområdet for 2023 – fallhendelser.

Innspill fra ekspertgrupper

Årlig har direktoratet ekspertgrupper i forbindelse med ulike risikovurderinger, som spiller inn sine forslag til Sjøfartsdirektoratet.

Flatebø forteller at de fleste av forslagene fra ekspertgruppene er implementert i sjekklistene, blant annet i arbeidet med å kommunisere ut hvor viktig det er å bruke sjekklisten aktivt og gjennomgå sjekklisten med hele mannskapet på hvert fartøy.

Involvere hele mannskapet

– Det vil si å involvere hele mannskapet i gjennomgang av den digitale sjekklisten og kunnskapen som står i læring av hendelser, se filmer og animasjoner som legges ut på siden, og fysisk gå ut på eget fartøy og identifisere de stedene og arbeidsoperasjonene som er utsatt hos akkurat de, og deretter diskutere gjennom om tiltak skal iverksettes, forteller Flatebø.

VIDEO: Sjøfartsdirektoratet bruker film og animasjoner for å informere rederier og mannskap på fartøyene.

Økt årvåkenhet

Han legger til at selv om ikke tiltak ikke vurderes aktuelt iverksatt, så vil diskusjon uansett føre til økt årvåkenhet blant mannskapet.

Dette kan være alt fra å vurdere eksplisitt fallhendelser i de ulike risikovurderingene til å vurdere om det er egnet og godkjent verneutstyr som brukes.

Godt og aktuelt tiltak

– Hele sjekklisten ligger inne, og en krysser av for om sjekklistepunktet er ok, ikke relevant eller om tiltak kreves. Da gis det mulighet til å skrive en liten kommentar om ikke alt er helt tilstrekkelig, forklarer Flatebø.

– Vi håper dette tiltaket aktivt blir brukt. Det vil kunne være et veldig godt og aktuelt tiltak for rederier å kreve denne sjekklisten gjennomført.

Sparer tid ved tilsyn

I tillegg til å redusere risiko for fallhendelser, vil det også kunne spare tid ved inspeksjoner og uanmeldte tilsyn fra Sjøfartsdirektoratets inspektører. Inspektørene skal gjennomføre sjekklisten ved tilsyn, men om den er gjennomført internt på forhånd vil det gå raskere og kunne redusere sjansen for pålegg.