Sikkerhet til sjøs

FILM: Sjøfartsdirektoratet bruker film og animasjoner for å beskrive ulike fallscenarier ombord på fartøyene.

Bruker animasjoner for å redusere fall på skip

Filmer og animasjoner skal bidra til å redusere fallhendelser om bord på skip.

Publisert Sist oppdatert

Sjøfartsdirektoratet har laget en egen nettside (på sdir.no) som skal samle kunnskap og informasjon om risiko, og økt sikkerhet, spesielt omkring fallhendelser om bord på fartøy.

Kunnskap og informasjon

Nettsiden vil være under kontinuerlig utvikling gjennom året. Her vil direktoratet legge ut kunnskap og informasjon som de ønsker å utfordre næringen på og ta inn over seg. Blant annet vil det ligge flere «lærling av hendelser», kunnskap om risikovurderinger og hvordan disse bør eller kan gjøres på nettsiden.

Involvere mannskapet

- Vi vil gjerne at mannskap, med skipsfører i spissen, bruker denne kunnskapen og involverer mannskapet i innholdet. Vi vil at rederiet aktivt bruker innholdet på nettsiden og forventer aksjoner fra sine skipsførere, forteller Flatebø, seniorrådgiver i seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet.

NETTSIDE OM FALL: Sverre Flatebø, seniorrådgiver i seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet.

Bruker film og animasjon

Helt konkret vil direktoratet at rederi og mannskap ser filmene og animasjonen på et sikkerhetsmøte, og deretter går ut på fartøyet for konkret avdekke de farene som potensielt passer til det de har lest og sett.

Flatebø mener de på den måten kan skape et eierforhold til risikoen og farene på sitt fartøy konkret til området fallhendelser, for på den måte bedre sikkerhetsnivå om bord.

Kommer med tiltak

Å involvere alt av mannskap og fortsette å utvikle en sterk sikkerhetskultur mener han er avgjørende for å lykkes i sikkerhetsarbeidet.

- Vi vil fortløpende, etter hvilke kommentarer og tiltak som kommer inn via mannskapets gjennomføring av de digitale sjekklistene, komme med ytterligere tiltak. Vi vil regelmessig se over hva som fremkommer, og om vi ser tendenser og behov for noe, vil vi forsøke å ha aktuelle aksjoner på dette, sier han.