SKAL RYDDE OPP: Det er anslått at den norske fiskeflåten alene bidrar med utslipp av 380 tonn med plastavfall til havet hvert år. Nå har Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag gått sammen om en kampanje rettet mot yrkesfiskere.

Fiskarlaget inngår prosjekt for å redusere plastavkapp fra yrkesfiskere i havet

Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag går sammen om en forsøplingskampanje som skal bidra til å redusere avkapp fra plast i havet. Kampanjen retter seg mot yrkesfiskere.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Norges Fiskarlag.

Ulike typer plastavfall fra virksomhet på havet leder an på forsøplingsstatistikken. Derfor har Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag gått sammen om en kampanje rettet mot yrkesfiskere.

– Vi må få alle med oss på tanken om at hver lille taustump er et stort problem, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Mange typer avfall

– Fiskerirelatert avfall som tauverk, trål, not, garn og bøyer leder an på forsøplingsstatistikken, både i antall og vekt. Derfor landet vi fort på at fiskeri var en viktig næring. Det ledet i sin tur til at vi tok kontakt med Norges Fiskarlag for å lage en kampanje i fellesskap, sier Lind.

De neste ukene og månedene vil det bli publisert både filmer, tekst og korte videosnutter i ulike medier og mediekanaler som i sum skal bidra til å sette søkelys på hvor lite som skal til for å hindre at avkapp fra arbeid på havet havner i bølgene.

– Vi setter stor pris på samarbeidet, og er stolte av kampanjen som norske fiskere også snart får se, sier Lind.

Fokus på avkapp

Det er anslått at den norske fiskeflåten alene bidrar med utslipp av 380 tonn med plastavfall til havet hvert år (Kilde: Fiskeridirektoratet). Selv om mye av forsøplingen er store redskap, retter aøltså denne kampanjen seg mot avkapp.

– Ingen fiskere ønsker å miste redskap, det koster dem dyrt og de vil gjøre det de kan for å unngå det. Norske fiskere ønsker seg et rent hav, og er stort sett bevisste på problemstillingen med plast i havet, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Han peker på at det er viktig å ha gode rutiner og utstyr om bord, som fastspente rekekurver, som kan brukes til å samle opp avkapp og annet plastavfall før dette havner på havet.

Dette finner man oftest på strandrydding

Fiskeridirektoratet kartla holdninger blant norske fiskere i 2021, og undersøkelsen bidro med flere interessante funn.

Blant annet oppga 1 av 10 fiskere at de ikke anså tap av redskap som forsøpling. 2 av 10 anså heller ikke slitasje på redskap og utstyr som forsøpling. Og selv om majoriteten av fiskerne oppgir at de sjelden bidrar til at avkapp havner på sjøen, svarer 1 av 10 at de alltid eller ofte lar avkapp gå på sjøen (Kilde: Fiskeridirektoratet).

– Avkapp under 50 cm er gjenstanden vi finner oftest når vi rydder strender. Derfor ble det tidlig klart for oss at kampanjens fokus måtte være på avkapp. Vi håper mange får økt bevissthet om problemstillingen, og ser på sine rutiner og hva de kan gjøre mer for å redusere forsøplingsrisikoen fra fiskebåten, sier Cecilie Lind.