LÅSSETTING: – Alle fartøy må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag krever det, eller at situasjonen krever dette, skriver Sildesalgslaget om det pågående fisket i Kvænangen.

Dette må du vite dersom du skal fiske eller kjøpe sild i Kvænangen

Les her hvordan fisket og ordningen med føringsfartøy foregår.

Publisert Sist oppdatert

Det er Norges Sildesalgslag som har laget en enkel bruksanvisning for alle som skal fiske eller kjøpe sild i Kvænangen i disse dager.

Må være forberedt på å sette fangsten i lås

Rundskriv 36/22 tar for seg omsetningbestemmelsene av NVG-sild (fra låssettere) - som skal pumpe sild direkte fra not til føringsfartøy høsten 2022 og vinteren 2023.

Vedr. fiskerne:

– Alle fartøy må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag krever det, eller at situasjonen krever dette, jfr siste pkt i §1 i J-192-2022.

Slik er reglene

• Fangster som låssettes og fangster som fiskes for direktepumping omsettes etter like prinsipper, dog slik at fangster som er låssatt og innmeldt skal ha forrang slik som bestemt da dispensasjonsordningen ble etablert.

• Fangster som låssettes meldes inn når fangst er sikret i lås, Salgsavdelingen vil så prioritere denne fangsten for lasting til føringsfartøy så snart dette er praktisk mulig og føringsfartøy er tilgjengelig i området hvor fangsten er låssatt.

• Fartøy som planlegger fiske for direktepumping fra not til føringsfartøy må ta kontakt med lagets salgsavdeling når de er klar til å kaste for å få klarsignal til dette og i neste omgang melde inn fangst forutsatt at fartøyet fikk fangst. Fartøy som kaster for å låssette må varsle lagets salgsavdeling når det kaster og så melde inn når fangst er sikret i lås.

Særskilt ordning (prøveordning) for avtaler mellom fiskere/kjøpere om opptak.

Vinteren 2021 ble det lagt til rette for avtaler mellom fiskere/kjøpere med fartøyer fra føringspoolen for opptak av nvg-sild som:

1) pumpes fra not og

2) låssettes, og som omsettes utenom hovedomsetningsformen, jfr overnevnte.

Videreført fra høsten 2021

Denne ordningen ble videreført høsten 21/vinteren22. Den vil også bli videreført høsten 22/vinteren 23.

Avtaler mellom fiskere og kjøpere på nevnte ordning med tanke på høsten 22 må være tilsendt Norges Sildesalgslag senest tirsdag 15.11.22.

For vinteren 23 er fristen onsdag 28.12.22, opplyser Sildesalgslaget.

Hele rundskrivet kan du lese her: