Spania

SALTFISK: Det er positiv utvikling for fersk og saltet torsk i det spanske markedet.

Positiv utvikling for torsk i Spania

SPANIA: Det er positiv utvikling i eksporten av fersk og saltet torsk til Spania.

Norge har eksporterte sjømat til en verdi av 4,9 milliarder til Spania i løpet av årets åtte første måneder.

Laksekampanjer

Det er en økning på 31 prosent i forhold til i fjor, som var betegnet som et rekordår. Laks står for 90 prosent av eksportverdien til Spania i år. Det skriver Norges Sjømatråd i et nyhetsbrev.

Den store satsingen på laksekampanjer i Sør-Europa i fjor ga tydelig effekt. Blant annet ble det brukt ca 65 millioner kroner på markedsføring av norsk laks i Spania, Italia og Frankrike i fjor.

LAKS: Sjømatrådet brukte 65 millioner kroner i 2021 på laksekampanjer i Spania, Italia og Frankrike.

Positivt for torsk

Men både fersk torsk og saltet torsk er i positiv utvikling melder sjømatrådet. Eksporten av fersk torsk, inkludert oppdrettstorsk, vil overstige både 2021 og 2020.

Totalt er det i perioden januar til august eksportert 1 425 tonn fersk torsk (inkludert oppdrett) til Spania. Det er 276 tonn mer enn samme periode i fjor. I tillegg ble det eksportert 900 tonn skrei sist vinter.

Snittprisen har i perioden ligget på 53 kroner per kilo, som er 56 prosent høyere enn i fjor. Det eksporteres også betydelig volum av fersk torsk via Danmark til Spania.

God tro på vekst

Også saltet torsk er inne i en positiv utvikling, og sjømatrådet har god tro på at året vil gi vekst i volum og betydelig vekst i verdi.

For saltet torsk viser tallene at det ble eksportert 1 208 tonn fra januar til august, til en snittpris på 67 kroner per kilo.

Når det gjelder volummessig er det litt bedre enn i fjor (+65 tonn), mens det prismessig er godt over fjoråret (+40 %).

Synkende hjemmekonsum

Tall fra Sjømatrådet viser at hjemmekonsum av torsk i Spania går ned, samtidig som prisene går opp. Siden 2017 har konsumet blitt redusert med om lag 10 000 tonn, fra 37 000 til 27 000 tonn. Samtidig har prisen gått fra ca €9,5 til €12 per kilo i samme periode.