BÅTTUR: Representanter fra næringslivet i nord på helikopterdekket sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ap-toppene tok næringslivet i nord med på båttur for å få innspill

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) tok med seg representanter fra nordnorsk næringsliv på båttur for å få innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for vekst og arbeidsplasser i nord.

– Det er veldig nyttig å få innspill fra de som bokstavelig talt har skoene på. Det er næringslivet som har skaperkraften og kreativiteten som skal til for å skape vekst og flere arbeidsplasser, og vi er helt avhengige av tett dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet for å finne de gode politiske løsningene som kan legge til rette for det, sier statsminister Støre.

Innspill til vekst i nord

Onsdag tok han og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran med seg representanter fra næringslivet i Nord-Norge på båttur for å få innspill til hvordan regjeringen bedre kan legge til rette for vekst og arbeidsplasser i landsdelen.

Temaene som ble diskutert var Nord-Norges konkurransefortrinn, det grønne skiftet og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det skriver SMK i en pressemelding.

– Nord-Norge er en region som er rik på ressurser, og som har mange muligheter vi må gripe. Nord-Norge kan spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og har store muligheter innen reiseliv, havbruk og fiskeri, og flere andre næringer. Men da må det være attraktivt å leve og jobbe i Nord-Norge, og det er et viktig mål for regjeringen, sier statsministeren.

Ny sikkerhetspolitisk situasjon

Statsministeren viser også til at Nord-Norge merker konsekvensene av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, som følge av krigen i Ukraina. Der store deler av næringslivet er rammet av sanksjonene mot Russland.

– Vi velger ikke vår geografi, og vi må forvente at det vanskelige forholdet til Russland vil vare i lang tid framover. Da er det viktig for oss å bidra til at næringslivet får stabile og forutsigbare rammebetingelser, sier han avslutningsvis i pressemeldingen.

På båttur med statsministeren

Med på turen og møtet var blant annet CEO i Brim Explorer, Agnes Arnadottir, SVP Marine Operations i Hurtigruten, Gerry Larsson-Fedde, administrerende direktør i Ellingsen Seafood AS, Line Ellingsen, BioMar Myre v/administrerende direktør i BioMar Myre, Håvard Jørgensen, Ina Jakobsen fra Leverandørutvikling Havbruk i Nord-Troms og Finnmark, daglig leder ved Finnfjord smelteverk, Geir-Henning Wintervoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark, Kim Andre Åsheim, CFO hos Grieg Seafood Finnmark, Atle Harald Sandtorv, Kjell Richardsen, prosjektleder i Berlevåg industripark, regionleder LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen, regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, rektor ved UIT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø og direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.