Årsregnskap

NEDGANG: AS Fiskevegn opplevde en nedgang i omsetning i 2021 på 26,6 prosent.

Betydelig lavere omsetning hos redskapsprodusent

AS Fiskevegn med nedgang i omsetningen på 26,6 prosent i 2021. Størst nedgang kom i det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

– Nedgangen i omsetningen skyldes lageroppbygging hos kunder i 2020 på grunn av pandemi og færre prosjektleveranser, som følge av ferdigstillinger i 2020. Det skriver styret i AS Fiskevegn i sin årsberetning for 2021.

Viktigste marked

Selskapet, som ble etablert i 1973, hadde i 2021 en omsetning på 82,8 millioner kroner. Det er 26,6 prosent svakere enn i 2020.

Norge er selskapets viktigste marked, men fra 2020 til 2021 sank omsetning med 60,5 prosent og endte på 44,9 millioner NOK. Mens eksporten til utlandet stod for 37,9 millioner NOK i 2021, som var en svak nedgang på 2,8 millioner.

Halvert overskudd

Driftsresultatet kom på 1,5 millioner kroner, i motsetning til 11,8 millioner året før. Årsresultatet ble halvert fra 2020 og endte på 6,06 millioner kroner, etter at finansinntekter på 9,5 millioner bidro til å øke overskuddet.

Overskuddet ble fordelt mellom utbytte til aksjonærer på 2 millioner NOK og overført til egenkapital på 4,06 millioner NOK. Opptjent egenskap i selskapet er med det på 43,4 millioner, mens samlet egenkapital er på 63,5 millioner NOK.

Egenkapitalandelen i AS Fiskevegn er ved regnskapsårets slutt på 73,3 prosent.

Logistikkutfordringer

Ved årsslutt i 2021 hadde selskapet dessuten lager av råvarer til en verdi av 8,2 millioner kroner, og lager av varer for videresalg til en verdi av 36,5 millioner kroner. Selskapet hadde 35 ansatte i regnskapsåret.

– Det har vært tilnærmet normal drift, bortsett fra litt logistikkutfordringer. Pandemien har hatt begrenset innvirkning på driften av selskapet, skriver styret videre i beretningen.

Økning i råvarepriser

Krigen i Ukraina hadde liten påvirkning på drift og resultat i løpet av det første halvåret i fjor. Størst påvirkning på drift og resultat ifølge styret har vært økning av råvarepriser.

Samtidig er selskapets eksponert for valutasvingninger mellom norske kroner og Euro/USD.

Redskapsprodusent

AS Fiskevegn produserer og selger fiskeredskaper til yrkesfiskere, blant annet liner og autolineutstyr, tauverk, garn og kroker, samt utstyr til oppdrettsnæringen. Selskapet har produksjon og hovedkontor i Flatraket på Vestlandet, og avdeling i Ålesund med butikk og lager.

Eierskap og aksjeposter

Selskapet eies av Mustad Sealine AS (50 prosent) og Helge Solheim Holding AS (50 prosent), og har aksjeposter i Best Fishing Gear AS (100 prosent), Flatraket Industribygg AS (100 prosent), Storvika AS (100 prosent) og Magistr-Fiskevegn Group MFG i Latvia (50 prosent).

Samt eierposter i tilknyttede selskaper, som Måløy Maritime Group (5,882 prosent), Båt og Motor AS (17,184 prosent) og Stad Vekst AS (4,651 prosent).