Fiskets gang uke 4

UTFORDRENDE: Været har ikke vært på fiskernes side i starten av året, men vinterfisket etter torsk tar seg opp.

Sterk nedgang i leveranser - været må ta skylda

Sterk nedgang i årets leveranser i forhold til samme tid i fjor. Sist uke ble det totalt omsatt 8553 tonn råstoff.

Hittil i år er det levert ca 58 000 tonn villfanget sjømat fra 1336 fiskebåter. Det er 38 prosent lavere levert kvantum enn til samme tid i fjor. Det melder Råfisklaget i sin ukentlige fiskerimelding.

Mye uvær - redusert kystfiske

Værforholdene, med mye vind og uvær, er årsaken til at mange båter – og da spesielt i kystflåten, ikke har fått levere de store fangstene.

Til nå har det vært et godt seifiske i nord, men vinterfisket etter torsk tar seg stadig opp. Det var landet 967 tonn fersk torsk i uke fire, til en verdi av 30 millioner kroner.

Av dette ble om lag 745 tonn torsk levert i Finnmark, og med en snittpris på 46,16 og 46,85 kr/kg i henholdsvis Vest- og Øst-Finnmark.

Snittprisen var høyest i Troms med 48,38 kr/kg sist uke, hvor det ble landet 119 tonn torsk. Prisene er omregnet til sløyd uten hode.

Garn og snurrevad dominerer

Fordelt på redskaper ble 390 tonn tatt på garn, 260-270 tonn tatt på trål og snurrevad og 40 tonn på autoline/line. Største kvantum garntorsk ble levert i Vest-Finnmark og Troms, med 260 og 90 tonn.

Av det som ble tatt på snurrevad var 150 tonn levert i Øst-Finnmark og 60 tonn levert i Vest-Finnmark, mens linetorsk ble i hovedsak levert i Øst-Finnmark.

For torsk tatt på trål ble 160 og 100 tonn levert i Øst- og Vest-Finnmark.

Sammenlignet med uke tre var det landet og omsatt 2270 tonn torsk til en verdi av 68 millioner kroner. Og ser man på samme uke i fjor var det landet 5021 tonn torsk.

Avtagende seifiske

For sei og hyse ble det levert henholdsvis 840 og 120 tonn, til verdi av 11 og 1,6 millioner kroner. For begge artene er dette en nedgang fra uke tre. Størst fangstnedgang er det for sei med 3270 tonn, mens det for hyse er ned fra 500 tonn.

Størst kvantum sei ble tatt på garn og snurrevad, med 450 og 370 tonn. Mens for hyse var størst kvantum tatt på line/autoline med 60 tonn og snurrevad med 40 tonn.