Årsregnskap

MUSTAD: Svak vekst i omsetningen for Mustad Autoline fra 2020 til 2021.

Svak vekst for global teknologi leverandør

– I kjølvannet av koronapandemien opplever vi lengre leveringstider, økte fraktpriser og generelt økte priser. Den geopolitiske situasjonen er også utfordrende.

Det skriver styret i Mustad Autoline AS i sin årsberetning for 2021. Likevel har selskapet klart seg bra gjennom uroligheter, og organisasjonen er godt rustet til å løse nye utfordringer.

Utvikler teknologi til linefiske

Mustad Autoline omsatte i 2021 for 181,5 millioner NOK, som er 12,2 millioner bedre enn året før. Det er en svak vekst på 7,2 prosent.

Selskapet utvikler, produserer og markedsfører teknologi til verdens linefiskerier, og er markedsleder innenfor sin nisje.

Virksomheten er i stor grad eksportrelatert, der de største markedene utenom Norge er USA, Russland og Island.

Eksportmarkeder

I 2021 ble det eksportert for 16,8 millioner NOK til Amerika, som gjelder både USA og Canada. Mens det ble eksportert for 76,2 millioner NOK til blant annet Russland, Island og andre markeder. Omsetningen i det norske markedet utgjorde 86,4 millioner NOK.

Etter fusjonen med Mustad Havservice i 2019 har salg av forbruksvarer til fiskeri blitt en betydelig del av omsetningen. Selskapet er også blitt engasjert i produksjon og bøting av snurrevad gjennom sitt eierskap i Nordkapp Notbøteri AS.

FUSJON: I 2019 fusjonerte Mustad Autoline med Mustad Havservice.

Solid egenkapital

Driftsresultatet kom på 20,7 millioner NOK, og årsresultatet endte på 18,8 millioner NOK. Tross et solid overskudd var det 1,8 millioner svakere enn i 2020.

Overskuddet ble fordelt mellom konsernbidrag på 3,12 millioner og egenkapital på 15,68 millioner. Selskapet hadde ved utgangen av 2021 en egenkapital på 134,1 millioner NOK. Det utgjorde en egenkapitalandel på 64,9 prosent.

Elektrisk autolinesystem

En av hovedsatsingene i FoU hos Mustad Autoline i 2021 var innen elektrifisering og digitalisering. Det skriver selskapet i sin årsberetning.

Ved utgangen av 2021 var E-line klar for lansering på hovedkomponenter deep-sea. Dette er et helelektrisk system for autolinefiske. Det første kommersielle salget ble kontraktfestet samme år opplyser styret.

Utviklingen av dette er gjort i tett samarbeid med SINTEF, og med økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd.

UTVIKLING: Mustad Autoline satser stort innen FoU, og har utviklet elektrisk linesystem for autolineflåten.

Eierskap

Mustad Autoline AS eies i sin helhet av Mustad AS, som igjen eies av Leica Invest AS. Dette selskapet styres av Camilla Mustad, Katharina Mustad og Hans Jacob Mustad med 33 prosent aksjepost hver. Den siste prosenten eies av styreleder Hans Holth Mustad.

Datterselskap

Selskapet har to heleide norsk datterselskap; Mustad Sealines AS, som ble etablert i 2017, og Mustad Havservice AS i Ålesund, etablert i 2018.

I tillegg har selskapet datterselskap i USA, Canada, Island og Latvia. I sistnevnte land eier Mustad 75 prosent av selskapet. Mustad Autoline er også deleiere i Nordkapp Marinservice AS (50 prosent), Nordkapp Notbøteri (43 prosent) og Norbait (50 prosent).