GODT FISKE: Både kvantum og pris er gode på seien for tiden. Også hysa fiskes det godt på for tida.

Fremdeles gode fangster av sei og hyse

Det er fremdeles god tilgang på sei, spesielt utenfor Vesterålen, melder Råfisklaget.

Det største kvantum som ble fisket sist uke var av sei, med 4 110 tonn til en verdi av 53 millioner kroner.

Seien får gode priser

Dette var opp fra 3580 tonn i uke to. Det er også gode priser på sei.

– Snittprisen var på 17,45 kr/kg (sløyd uten hode) for alle soner, størrelse og kvalitet.

Det er hittil omsatt 10 750 tonn sei til en samlet verdi av 140 millioner kroner. Noe som er dobbelt så mye fisket volum som samme tid i fjor .Vel halvparten av årets sei er tatt i Vesterålen, med 1750 tonn. Her ble 1200 tonn tatt med snurrevad, 510 tonn tatt med garn og 20 tonn tatt med jukse.

Mest sei i Finnmark

I Vest-Finnmark ble det tatt 840 tonn sei, mens det ble tatt 560 tonn i Troms. Øvrige soner; Øst-Finnmark 400 tonn, Lofoten/Salten 360 tonn, Helgeland 100 tonn og Trøndelag/Nordmøre 20 til 40 tonn.

– Det ble dessuten levert 500 tonn fersk hyse til en verdi av 6,9 millioner kroner. 165 tonn ble tatt i Øst-Finnmark, samt 130 tonn i Vesterålen.

I de øvrige sonene ble det levert mellom 25 og 75 tonn. Størst kvantum ble tatt med autoline/line med 360 tonn, etterfulgt av snurrevad med 85 tonn, melder Råfisklaget.