Fremtidens fiskere

UNGDOMSFISKE: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (AP).

Disse kommunene får støtte til ungdomsfiske

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) har delt ut to millioner kroner til ulike ungdomsfiskeprosjekt.

Publisert

I år får 24 kommuner støtte til å organisere sommerjobb på sjøen ungdom. Til sammen 330 ungdommer kan få mulighet til å prøve fiskeyrket gjennom disse prosjektene. 

Krever mye ressurser

- Det er flott å se at så mange kommuner ønsker å satse på disse prosjektene. Jeg vet at prosjektene krever mye ressurser i kommunene og håper at støtten vi gir kommer godt med, sier Sivertsen Næss.

De kommunale ungdomsfiskeprosjektene kommer i tillegg til ordningen med ungdomsfiske som gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

Gradert tilsagn

I fjor fikk 242 ungdommer fra 17 kommuner sommerjobb i fiskerisektoren gjennom kommunale prosjekter. Dette var en dobling fra 2022, da 112 ungdommer fra syv kommuner deltok. 

Alle kommunene fikk i fjor lik tilsagnssum, men det var store variasjoner i antall deltakere i de ulike kommunene. I en kommune fikk 88 ungdommer sommerjobb og i en annen var det kun tre deltakere, gjennomsnittlig var det 14 kommunale ungdomsfiskere i hver kommune.

Hørt på innspillene

Noen av kommunene har meldt tilbake i rapportene fra i fjor at de mener at vi bør prioritere de kommunene som skaper flest arbeidsplasser for ungdom.

- Vi har hørt på tilbakemeldingene fra kommunene og har valgt å gi støtte etter en gradert løsning. Den kommunen som tilbyr 50 plasser får mest i støtte, og så justeres summen etter hvor mange ungdommer kommunen klarer å tilrettelegge for. Alle kommunene som vil gjennomføre prosjektet får støtte, sier fiskeri- og havministeren.

Endring i forskriften

Reglene for ungdomsfiske som skjer i regi av kommunene er endret. Tilbakemeldinger nærings- og fiskeridepartementet har fått fra noen av kommunene, som arrangerer ungdomsfiske, har vært at det var utfordrende at forskriften kun gjaldt fiske på adgangsregulerte arter. Det betyr at de ikke kunne fiske på for eksempel taskekrabbe og breiflabb.

- Som for den ordinære ordningen med ungdomsfiske har vi i år også her justert forskriften til også å gjelde uregulerte arter. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å gi et godt tilbud til ungdommene, sier fiskeri- og havministeren.

Disse får støtte

Disse kommunene får støtte til ungdomsfiske:

Finnmark: Båtsfjord (130 000 kroner), Berlevåg (100 000 kroner), Nordkapp (100 000 kroner), Gamvik (100 000 kroner), Måsøy (100 000 kroner), Vardø (75 000 kroner).

Nordland: Dønna (100 000 kroner), Andøy (75 000 kroner), Lurøy (75 000 kroner), Røst (75 000 kroner), Værøy (75 000 kroner), Øksnes (75 000 kroner), Herøy (75 000 kroner), Rødøy (75 000 kroner), Steigen (75 000 kroner), Træna (75 000 kroner).

Møre og Romsdal: Hustadvika (100 000 kroner), Aukra (100 000 kroner), Aure (100 000 kroner), Averøy (100 000 kroner), Kristiansund (100 000 kroner), Smøla (75 000 kroner).

Vestland: Kinn (100 000 kroner), Bjørnafjorden (75 000 kroner).