Denne vågehvalen er merket ved at et merke skytes fast i hvalen. Nå skal elektroder føres inn under skinnet på hvalene når de holdes fanget i merd.  Foto Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet
Denne vågehvalen er merket ved at et merke skytes fast i hvalen. Nå skal elektroder føres inn under skinnet på hvalene når de holdes fanget i merd. Foto Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet

Forsvaret skal fange tolv vågehval

Fiskeridirektoratet har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt tillatelse til å fange inntil tolv vågehvaler i Lofoten.

Publisert Sist oppdatert

Målet for forsvaret er å fange vågehvalene levende. Deretter skal de måle hørselsevnen ved bruk av elektrofysiologiske metoder og instrumentere på dyrene med satellittsender, før de slippes fri etter fire til seks timer i fangenskap. Fangsten skal foregå i perioden 2022 til 2024.

Hensikten er å undersøke hva bardehvaler hører, slik at man kan vurdere hvilke typer menneskeskapt støy som vil kunne forstyrre dem. Prosjektet er et samarbeid mellom norske, amerikanske og danske forskere, opplyser Forsvarets Forskningsinstitutt i søknaden som ble sendt 11. januar.

Forsvarets forsøk på å fange tolv vågehval levende er det første av sitt slag. Foto Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet
Forsvarets forsøk på å fange tolv vågehval levende er det første av sitt slag. Foto Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet

Nøter settes ut i seilingsleden

Eksperimentet er et dyreforsøk, og det opplyses at Mattilsynet har gitt tillatelse til forsøket med henvisning til forsøksdyrforskriften.

For å fange hvalene vil det bli satt opp to kilometer nøter i seilingsleden, Kystverket har med grunnlag i havne- og farvannsloven gitt tillatelse til at nøtene blir satt opp. Prosjektet opplyses å være det første i sitt slag har også blitt presentert for Forskerutvalg om sjøpattedyr på møte i oktober 2021. Utvalget har så i tilrådinger støttet prosjektet fordi det vil gi viktig informasjon om bardehvalers hørselsevne og vandringsmønster.

Det som ikke opplyses i søknaden er at FFI i fjor søkte Mattilsynet om tillatelse til det samme. Da ble det ikke søkt om tillatelse hos Fiskeridirektoratet. Det ble tydeligvis, siden det igjen søkes om 12 hval, fanget noen i fjor. I år er det Fiskeridirektoratet som har behandlet den endelige søknaden, hvor det er referert til at Mattilsynet også gir sin tillatelse.

Skal få kunnskap om vågehvalens trekkruter

Forskerne mener dette er kritisk informasjon for god forvaltning av norske bardehvalbestander. Forsvaret skal utnytte kunnskap om vågehvalens trekkruter i Lofoten, og leder kvaler inn mellom holmer hvor de stenges inne med nøter.

Hvalene vil deretter bli ledet videre inn i en modifisert laksemerd. Der skal de utstyres med elektroder (tynne nåler under huden) for måling av hørselsevne. Metoden som skal brukes heter AEP (Auditory Evoked Potential). Det innebærer at en foretar elektrofysiologiske målinger av nervesignalene som går fra øret til hjernen, når hvalen hører en lyd. Dette er en metode som er utviklet for bruk på spebarn, og som har vært testet på delfiner, opplyser Forsvarets Forskningsinstitutt.

(Oppdatert 28.02. kl 09:00)