PÅ TOKT: – Kartleggingen av makrell strakk seg over 2,3 millioner kvadratkilometer, 21 prosent mindre enn i fjor. Dette skyldes hovedsakelig at Grønland ikke deltok på årets tokt, opplyser HI.

Årets forskningstokt: Betydelig mindre makrell i Norskehavet

Makrellen er fremdeles mest utbredt i Norskehavet, men utbredelsen har blitt betydelig mindre i løpet av det siste tiåret.

Publisert Sist oppdatert

Det viser den foreløpige toktrapporten fra Havforskningsinstituttet.

Fem fartøy i sving

Makrell-og- økosystemtoktet 2023 er klar og her er funnene oppsummert av forsker og toktkoordinator Leif Nøttestad:

– Det internasjonale makrell-og-økosystemtoktet sommeren 2023 i Nordøst-Atlanteren ble gjennomført med fem fartøyer fra fire land fra 1. juli til 3. august 2023. Hovedformålet med det årlige toktet er å skaffe en indeks over mengden makrell i Nordøst-Atlanteren, i ulike aldersgrupper. 

Kartleggingen av makrell strakk seg over 2,3 millioner kvadratkilometer, 21 prosent mindre enn i fjor. Dette skyldes hovedsakelig at Grønland ikke deltok på årets tokt.

God presisjon i toktet

Videre ble 0,28 millioner kvadratkilometer av også Nordsjøen kartlagt i år, men denne tidsserien (2018-2023), blir foreløpig ikke tatt med i makrellindeksen. Presisjonen i årets indekser for makrellbestanden fra toktet var god, med liten usikkerhet sammenlignet med 2022. 

– Dette har sammenheng med at vi ikke hadde enkelte, store makrellfangster i trålhalene i år (maks 5,7 tonn), sammenlignet med i fjor. Da hadde vi to trålstasjoner med makrellfangster på rundt 20 tonn.

Mengdeindeksen for makrell fra toktet ble redusert med 42 prosent i samlet vekt (biomasse), og 39 prosent regnet i antall individer sammenlignet med 2022. 

Betydelig redusert de siste ti årene

De mest tallrike årsklassene på toktet i 2023 var henholdsvis 2020- og 2019-årsklassene. 

– Makrellen er fremdeles mest utbredt i Norskehavet, men utbredelsen har blitt betydelig mindre i løpet av det siste tiåret. Dette gjelder først og fremst i de vestlige områdene, spesielt i Grønlandske og Islandske farvann, men også i de nordligste havområdene i Norskehavet. 

Makrellen stod mer østlig og nordøstlig fordelt på toktet i 2023 sammenlignet med 2022 og opptrådde også mindre klumpvis i 2023 sammenlignet med i 2022. 

– Null-linjen, altså der vi ikke lenger fant makrell ble nådd i år for første gang for hele kartleggingsområdet. Den var nord for 60°N.