Fiskets gang uke 6

TORSK: Landingene av torsk tar seg opp utover i vinter.
TORSK: Landingene av torsk tar seg opp utover i vinter.

Uværet stoppet store deler av kystflåten

Det er kun landet halvparten av fjorårets kvantum av torsk så langt i vinter.

Uværet gjorde sitt til at det ble landet svært lite fisk sist uke. Kystflåten ble stort sett landliggende gjennom store deler av uka.

Større andel torsk

Råfisklaget melder likevel om økende andel torsk i de fangstene som ble levert i Troms og Finnmark.

Det ble kun landet 1560 tonn torsk til en verdi av 51 millioner kroner sist uke, som er ned med vel 4000 tonn fra uka før. Over halvparten, 850 tonn, ble tatt på snurrevad, mens 320 tonn på garn, 250 tonn på trål og 120 tonn på line/autoline.

Mest i Finnmark

Sammenligner man med samme periode i 2022 var allerede torskefisket flyttet seg Troms og Vesterålen. Mens det i år fremdeles landes mest kvantum i Finnmark. Her ble total 700 tonn av snurrevadtorsken også levert, mens mindre kvantum ble landet i Troms, Vesterålen og Lofoten.

Når det gjelder garntorsken ble den i hovedsak levert i Troms og Vest-Finnmark, med 150 og 100 tonn. To trålere leverte 250 tonn fersk torsk i Båtsfjord og Hammerfest, mens linetorsken var levert i Øst-Finnmark.

Halvparten av fjoråret

Omsetningen av fersk torsk er i år kommet opp i 14 160 tonn til en verdi av 439 millioner kroner, som er om lag halvparten av kvantum omsatt til samme tid i fjor. Verdien i fjor var på 703 millioner kroner.

Prisen per kilo torsk (sløyd uten hode) holder seg rimelig høyt, med over kr 50 per kilo i Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark, mens den i Øst-Finnmark ligger på kroner 45,59. Det er fremdeles snurrevadtorsk som gir høyest kilopris.