Fiskets gang uke 5

MER SKREI: Det meldes om mer skrei og torsk i fangstene.
MER SKREI: Det meldes om mer skrei og torsk i fangstene.

Torskefisket tar seg opp – stabilt gode priser

Omsetningen av ferskt råstoff nådde sist uke 295 millioner NOK. Dette var opp med 82 millioner fra uka før.

Publisert Sist oppdatert

Torsk, sei og kongekrabbe var størst i verdi med henholdsvis 174, 47 og 35 millioner NOK.

Mer skrei i fangstene

Været har ikke vært helt på kystflåtens siden den siste uka. Det store innsiget av skrei fra Barentshavet lar foreløpig vente på seg, men Råfisklaget rapporterer om stadig mer skrei i fangstene i Finnmark og Troms.

For uke fem ble det omsatt 5 570 tonn fersk torsk til en samlet verdi av 174 millioner NOK. Av dette ble 2 380 tonn tatt på garn, 2 000 tonn på snurrevad, 560 tonn på autoline/line, 510 tonn på trål og 120 tonn tatt på juksa.

Mer garntorsk

Nesten halvparten av garntorsken, 1 020 tonn, ble levert i Troms og 920 tonn garntorsk ble levert i Vest-finnmark. Resterende ble levert i Vesterålen (260 tonn) og Lofoten (100 tonn). Av snurrevadtorsken ble 1 190 tonn levert i Vest-Finnmark, mens trål- og linetorsken i hovedsak ble levert i Øst-Finnmark.

De største landingene av juksatorsk ble levert i Øst-Finnmark (45 tonn) og Vest-Finnmark (30 tonn).

Høyest pris for snurrevad

Når det gjelder prisen på torsk, er snittprisen for alle redskaper høyest i Ves-Finnmark med 47,45 kroner per kilo. Best pris gis det for snurrevadtorsk med 49,49 kroner per kilo.

Også i Troms lå prisen for snurrevadtorsk over 49 kroner per kilo. I tillegg var prisen på lineganget torsk i Troms også god sist uke, med 48,93 kroner per kilo.

Totalt sett er omsetningen av torsk, t.o.m. uke fem, kommet opp i 12 560 tonn til en verdi av 387 millioner NOK. Det er 7 040 tonn og 109 millioner NOK lavere enn samme tid i fjor.

Fortsatt godt seifiske

Det var også fortsatt gode fangster av sei sist uke, med totalt 3 500 tonn til en verdi av 47 millioner NOK. Der 1 920 tonn var tatt på snurrevad, 1 460 tonn var tatt på garn og 90 tonn var tatt på juksa.

Største snurrevadfangstene ble levert i Vesterålen og Troms med 950 og 490 tonn. Resterende fangster, mellom 210 og 100 tonn, ble levert i Øst-Finnmark, Lofoten og Vest-Finnmark.

Størsteparten av garnfangstene, tilsvarende 950 tonn, ble levert i Lofoten/Salten.

Om lag to tredjedeler av seifangstene ble sist uke levert i Vesterålen og Lofoten/Salten, med 1 260 og 1 090 tonn.

Labert hysefiske

Når det gjelder fersk hyse ble det sist uke levert 610 tonn, der 350 tonn ble tatt på line/autoline, 190 tonn på snurrevad og 70 tonn på garn.

Mest hyse ble landet i Vesterålen og Øst-Finnmark med 180 og 150 tonn, deretter Troms og Lofoten/Salten med 100 tonn hver. Verdien på hysa var på 8,3 millioner NOK.

Vassild

Det ble for øvrig levert 955 tonn vassild, til en verdi av 7 millioner NOK. Dette ble levert av seks fartøy på Træna. Hittil er det levert 3 235 tonn vassild til en verdi av 23,1 millioner NOK.