Med silda i bevegelse mot sør så er det sannsynlig at fisket vil foregå nord av Andenes når vinden løyer.

Silda er i bevegelse

Uvær preger fisket både etter sild og kolmule i uke 4.

Publisert

Det melder sildelaget.no, som rapporterer om en heller laber uke med bare 12.400 tonn for alle fartøygrupper. Totalt har det vært 24 forskjellige båter som har fisket sild, og ringnotbåtene har fisket 5.000 t, trål 4.800 t og kyst med 2.600 t. Det er nå tegn til at silda begynner å bevege seg ut fra fjordsystemene i nord. Lengst ute har vi en fangst vel 30 n.mil nordvest av Torsvåg fyr. I tillegg er det tatt fangster i ytre del av Kvænangen, på Lopphavet og i Altafjorden. Ett annet tegn på at silda er i bevegelse er at snittvektene varierer fra kast til kast. Laveste snittstørrelse i nord er 249 g, og høyeste 290 g. Snittet for hele kvantumet er 277 g. Med silda i bevegelse mot sør så er det sannsynlig at fisket vil foregå nord av Andenes når vinden løyer.

Kolmule: Fra båtene «Birkeland» og «Talbor» er det innmeldt 4.000 tonn med kolmule. Fisket har vært godt i de få værvinduene båtene har hatt, og det meldes om trålhal på opptil 700 t. Fangstene er tatt i EU sonen rundt 100 n-mil vest av Irland. Dette er i nordkanten av den kjente Porcuepine-banken. Flere båter har satt kursen for kolmula og vi forventer derfor ett økende kvantum i ukene fremover.

Nordsjøsild: Kvantumsmessig en god sildeuke til januar å være. Fra fem ulike båter er det innmeldt 4.500 tonn. Dette er i hovedsak fra utenlandske båter, og den danske «Astrid» har alene fisket 2.500 t på to turer. Fisket for utlendingene har foregått rundt Shetland, der silda har hatt snittstørrelser i området 140- 160 g. Et par norske båter har vært i norsk sone av Nordsjøen etter sild. De rapporterer om dårlig samling på silda og har kun tatt noen slumper.

Makrell: Kun to skotske båter har rapportert om makrell for landing i Norge sist uke. De har fisket 2.400 tonn, og makrellen er tatt nordvest av Orknøyene. Størrelsene her varierer fra 400 g til 440 g. Sildelaget forventer lite makrell fra utenlandske båter i februar.

Lodde: Loddefiske i Barentshavet åpnet formelt 23. januar, men ingen båter har så langt sett kursen for Barentshavet. I fjor fikk vi første loddefangst 19. februar, men med større kvote (117.550 t) i år kan det vøre båter som vil gå i første del av februar. På Island har det vært ett nytt loddetokt i januar. Der hadde de utfordringer med is mellom Grønland og Island, og ellers beskjedne registreringer av lodde, så havforskerne der tilrår ingen loddekvote nå. Det planlegges nytt loddetokt i februar.