BER OM SVAR: – Vil fiskeriministeren følge opp det han skrev til meg i sitt svar av 22/10-21, spør Mona Fagerås (SV) fra nordlandsbenken på Stortinget.
BER OM SVAR: – Vil fiskeriministeren følge opp det han skrev til meg i sitt svar av 22/10-21, spør Mona Fagerås (SV) fra nordlandsbenken på Stortinget.

Ber fiskeriministeren raska på om lærlingekvoter i fiskerinæringen

– Saken gjelder konkret at en fisker har fått avslag på lærlingekvote til benyttelse på fartøy som tar ombord lærling, skriver Mona Fagerås (SV) til statsråden, og ber om svar.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag leverte stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) inn følgende spørsmål for fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til å svare på:

Ber ham følge opp

– Vil fiskeriministeren følge opp det han skrev til meg i sitt svar av 22/10-21 "Fiskeridirektoratet fikk i 2020 i oppdrag å evaluere lærlingekvoteordningen... Her anbefales det blant annet å se nærmere på praksisen ved tildeling av lærlingekvoter, og vurdere å la ordningen omfatte alle undervisningsløp som fører frem til et fagbrev i faget Fangst og fiske. Dette er noe jeg i vil se nærmere på før rammene for lærlingeordningen for 2022 fastsettes", og hva er blitt gjort i sakens anledning?

– Betyr mye for ungdommen

Den 15/10-21 spurte jeg den da nye fiskeriministeren om han ville nye fiskeriministeren vil skjære igjennom og se på en sak som betyr mye for ungdommer som velger en alternativ opplæring, og sørge for at de får samme rammevilkår som ungdommer som velger den tradisjonelle opplæringsveien med Vg1 Natur bruk og deretter vg2 Fiske og fangst (Begge alternativer fører tross alt til samme fagbrevet, Fiske og fangst)? Svaret jeg dengang fikk var svært positivt. Det var jeg glad for. Likevel har jeg nå fått opplysninger om at det klages til Fiskeridirektoratet som er oversendt fra Nordland Fylkeskommune. Saken gjelder konkret at en fisker har fått avslag på lærlingekvote til benyttelse på fartøy som tar ombord lærling iht godkjent lærlingekontrakt i faget fiske og fangst. Det foreligger lærlingekontrakt i denne konkrete saken, men fartøyet har likevel fått avslag på søknad om lærlingekvote.

¤ Red. anm: Svaret fra statsråden vil bli viderebrakt så snart det foreligger.