MIDDELS: Sildesalgslaget melder om middels makrellfiske i uke 34.

Middels uke for makrellen - håper på åta

– Det er godt med makrell på kysten, men lite fra Norskehavet, melder Sildesalgslaget.

Publisert Sist oppdatert

– Vi fikk en middels uke på makrellen med 25.200 tonn i journalen, noe som er betydelig mindre enn i forrige uke da vi hadde hele 55 200 tonn. Beste fangstdøgn var lørdag med 5 900 tonn. Det er for øyeblikk stor deltagelse i makrellfiske og ukens kvantum er fordelt med 16 100 tonn fra ringnot, kyst 7 300 tonn, SUK 1 400 tonn og fra trål har vi knappe 4 000 tonn, melder laget på sine nettsider.

Godt fiske for de minste

Noe som er gledelig i makrellfiske er at det har vært meget godt makrellfiske for den minste kystflåte som driver kystnært.

– Her har det tydelig kommet inn godt med makrell fra havet. Fisket av denne makrell startet i slutten av juli på Møre og makrellen har så bredt seg sørover kysten. Der det har vært gode fangster så langt sør som Sveio/ Bømlo i uken. Innmeldt kvantum i denne periode for den minste kystflåte er over 11 000 tonn.

Fra Norskehavet har innsatsen vært stor.

– Der har over 90 båter jaktet makrell sist uke. I deler av uken har det vært vind på feltet. Makrellen har stått spredt og fangstingen har vært heller laber, der det i hovedsak har vært både små kast og små trålhal. Dette synliggjøres med at vi bare har fire fangster på over 400 tonn denne uke.

Håper på åteoppblomstring

– Om vi ser på innmeldt makrellkvantum for august til nå i slutten av måneden så er det innmeldt vel 90 000 tonn. For hele august i fjor hadde vi 149 000 tonn.Det rapporteres også fra både Færøyske og Islandske båter om labert fisker den siste tiden. Vi får håpe at det i kommende uke blir bedre samling på makrellen. Kanskje kan høytrykk og finvær bidra til åte oppblomstring, slik at makrellen samler seg.

Nordsjøsilda ved Orknøyene

De utenlandske båtene har startet sildesesongen og fra åtte forskjellige båter er det innmeldt 7 900 tonn sist uke.

– De fleste fangstene er tatt tett nord av Orknøyene.Størrelsene på silda fra dette område ligger mellom 210 -235 gram. Fra de norske kjøperne som produserer silda så meldes det om ideell rognmodning, der en får ut supert flott silderogn.

Fra en svensk båt, «Astrid Marie» som fisket øst av Peterhead så meldes det om sild på 188 gram, der rognmodningen er mye mindre, og ikke egnet til rogn produksjon.

Få båter på Kanten

Fisket til mel/olje:Det er få båter på «Kanten» for tiden.

– Fra fem forskjellige båter har vi knappe 700 tonn med øyepål, 550 tonn med kolmule, samt noen få tonn med hestmakrell og strømsild. Fra en dansk båt, «Ceton» fikk vi en havbrisling fangst på 1.550 t. Den er fisket i sørlige del av Nordsjøen der flere båter har fisket godt med brisling, avsluttes det.