REKORD: – Det som har vært annerledes nå enn tidligere år er at fisket med not har vært best på nattestid. Dette pleier vanligvis skje senere på høsten i Nordsjøen, skriver Sildesalgslaget i en uvanlig euforisk fangstrapport. (Foto: Arkiv)

– Den beste makrelluka i historien!

– Forrige rekord er fra i fjor da vi hadde 60 900 tonn i slutten av august, jubler Sildesalgslaget etter at forrige ukes fangsttall er oppgjort.

– For en makrelluke vi har hatt. Hele 63 600 tonn er innmeldt, og dette er historisk høyt makrellkvantum i løpet av en uke. Forrige rekord er fra i fjor da vi hadde 60 900 tonn i slutten av august, melder laget i en usedvanlig entusiastisk melding på sine nettsider.

Fredag var toppdagen

Det har i følge laget vært gode fangstrater hver dag, med fredagen som beste dag med hele 15 600 tonn.

– Det er ringnotgruppen som har bidratt mest med hele 49 700 tonn, fra kyst 8 100 tonn, SUK 4 300 tonn og fra trål har vi 1 500 tonn.

Det har vært stor innsats i makrellfiske fra både liten og stor, der hele 174 båter har hatt innmelding.

– I tillegg er det båter som dorger etter makrell som ikke melder inn fangst.

59 400 tonn i Nordsjøen alene

Det er i Norskehavet hovedkvantumet er fisket, med hele 59 400 tonn.

– Her ser vi at makrellen har fulgt samme mønster som vi så tilbake i 2019 og tidligere år. I starten av uken så var båtene i området rundt N 64⁰ og E 01⁰, 160 nautiske mil nordvest av Stadt. Båtene har fulgt makrellen sørøstover og siste fangster på søndag ble tatt rundt 80 nautiske mil vest av Stadt. Det som har vært annerledes nå enn tidligere år er at fisket med not har vært best på nattestid. Dette pleier vanligvis skje senere på høsten i Nordsjøen, skriver de.

– For den minste kystflåte så har det gode fisket på kysten fortsatt både for not og på dorg. I tillegg har noen av de større kystbåtene fisket makrell på Vikingbanken. Her dabbet fisket av i helgen og båtene gikk i havn grunnet kuling.

Stort press på mottakskapasiteten

Med så store makrellmengder så blir det press på mottakskapasiteten i land, og enkelte har måtte vente litt på lossing.

– Anlegg fra Egersund i sør til Senja i nord har produsert makrell, og de fleste har stått på både sent og tidlig.Fangstene i helgen hadde lite åte, og fra kjøperne så meldes det at makrellen nå har super kvalitet. Der en kan betjene de beste makrellmarkedene i Asia.

For inneværende uke regner laget med at det roer seg litt.

– I kommende uke så forventer vi lavere kvantum da flere båter er i havn med kvotene sine. Dette gjelder for alle flåtegrupper. Det som blir mest spennende fremover er hvilken retning makrellen tar. For to år siden kom det inn en «fær» med stor og flott makrell til Mørekysten sent i september. Vi krysser fingre for at dette gjentar seg i år.

Makrellstørja også i form

Også makrellstørjefisket er i god fart.

– Vi fikk første størje innmelding fra «Spjæringen» lørdag med 27 tonn. De fikk et kast på over 100 størjer 10 n.mil nordvest av Kråkenes fyr.

De, og andre fiskere melder om store størje observasjoner både langs kysten og lenger ut i havet. «Orfjord» som har levert på Møre har tatt sin tilmålte kvote og er begynt på tilleggskvoten.

På Nordsjøsilda er det derimot rolig.

– For nordsjøsild så vi kun en fangst fra danske «Themis» på 500 t fisket øst av englandskysten, og 70 t fra en norsk båt fra Vikingbanken.

I tillegg er det tatt mindre kvanta i fisket fra Kanten.