SVAKERE ENN I FJOR: – 16 fartøy har levert sild i uken som gikk og det ligger en flåte på 17-18 fartøy på feltet nå, skriver Sildesalgslaget i sin ukesrapport.

Sildefisket langt bak fjoråret: – Vi satser på at det tar seg opp i juni

Så langt i år er det fisket rundt 11 000 tonn av kvoten på 115 000 tonn sild. – Varierende fiske på nordsjøsilda, lite tobis og godt kolmulefiske i «Kanten», opplyser Sildesalgslaget.

Fisket etter nordsjøsild har vært varierende så langt i sesongen.

Kun en brøkdel av silda er tatt

5 875 tonn viser innmeldingsjournalen for uke 21, der mesteparten har gått til konsum.

– Fisket har forgått vest av Bergen på Vikingbanken og Oseberg. Snittstørrelsen på silda har lagt fra 130 til 165 gram, skriver Norges Sildesalgslag.

16 fartøy har levert sild i uken som gikk og det ligger en flåte på 17-18 fartøy på feltet nå.

– Så langt i år er det fisket rundt 11 000 tonn av kvoten på 115 000 tonn. I fjor, da vi hadde rekordfiske på nordsjøsild i Mai, hadde vi hele 26 500 tonn sild i uke 21 og 34 000 tonn uken før det. Vi forventer at fisket tar seg opp i juni da flere båter kommer i gang med fisket etter nordsjøsild

Godt på kolmula

Det har vært et godt kolmulefiske for flåten som operere ute på "kanten" i Nordsjøen med opp til 200 tonn for dagen.

– Seks fartøy har vært i aktivitet , med totalt 2 175 tonn meldt inn til Sildelaget.

I tillegg til kolmule har det også vært fisket 238 tonn strømsild og 232 tonn øyenpål fra flåten i Nordsjøen.

Fortsatt dårlig med tobis

Denne uken har også vært preget av labert fiske etter tobisen.

– Mestepraten av totalen på 2 680 tonn ble tatt mandagen, og hele 1 600 tonn av totalen er levert av et utenlandsk fartøy. Så langt i sesongen er det tatt 13 800 tonn av den norske kvoten på 60 000 tonn. Det ligger nå 5-7 båter på feltene sør i Nordsjøen og det har vært lett etter tobisen over større områder.

Lite makrell og brisling

47 tonn markell til ferskanvendelse er låssatt fra Bergen i nord til Ryfylke.

– Makrellen har variert i størrelse fra 300 til fine 500 gram. I tillegg har vi hatt en liten kystbrislingfangst på 5 tonn, opplyses det.