Fiskets gang uke 13

LOFOTEN: Det er fortsatt stor aktivitet i Lofoten, men flere har meldt inn at kvota er tatt.

Fortsatt høy aktivitet i Lofoten og Vest-Finnmark

Det gode torskefisket fortsatt også forrige uke. Da ble det levert over 15 700 tonn fersk torsk til en verdi av 495 millioner kroner.

Aktiviteten etter skrei og torsk er fremdeles høy, selv om det ble levert 4000 tonn mindre sist uke. Det melder Råfisklaget i sin ukesrapport.

Mest på yttersida

Den største aktiviteten er fremdeles i Lofoten og Vest-Finnmark, som det har vært gjennom store deler av vinteren. Om lag 5000 tonn ble levert i Lofoten, mens 4430 tonn ble levert i Vest-Finnmark.

Fremdeles er det lite kvantum (1330 tonn) som er levert på innersida i Lofoten. Det meste er tatt på yttersida, der det er tilgang på sild og lodde.

Flere er ferdig med kvota

I Vest-Finnmark er det mye aktivitet og torsk på Breivikfjorden og utenfor Fruholmen, slik det har vært de siste ukene.

Det ble også levert 2840 tonn i Troms, 1760 tonn i Øst-Finnmark og 1540 tonn i Vesterålen.

Ifølge Råfisklaget har flere båter meldt om at de er ferdige med årets torskekvote.

Garnbåtene utgjør hoveddelen av landingene som ble gjort sist uke, med 9320 tonn. Etterfulgt av snurrevad med 4720 tonn, 1190 tonn tatt med juksa og 470 tonn tatt på line/autoline.

Mer satt i merd

Sist uke ble 153 tonn satt i merder i anledning kvotebonus for levendelagring av torsk, der 121 tonn ble satt i Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord, 25 tonn i Levende Mellomlagring Vesterålen (LMV) ved Myre og 7 tonn i Båtsfjordbrukets anlegg.

Hittill i år er 557 tonn levende torsk satt i merder, som en del av ordningen. Totalt er 3000 tonn avsatt til ordningen hvor fangst som er lagret mer enn tre uker kvotebelastes med 60 prosent av fangstvolum.

Hyse og sei

Når det gjelder hyse og sei ble det levert henholdsvis 851 og 1030 tonn i uke 13, til en verdi av 10,5 og 12,6 millioner kroner. Det er en nedgang for begge arter i forhold til uka før.

Størst kvantum sei ble levert i Lofoten med 390 tonn. Her ble 290 tonn tatt med garn, mens 70 tonn ble tatt på snurrevad. Deretter følger Vesterålen med 280 tonn. Her ble 220 tonn tatt på snurrevad. Det ble også levert 160 tonn sei i Vest-Finnmark og 120 tonn i Troms.

Lofoten var også største sone for levering av fersk hyse sist uke med 425 tonn, fulgt av Vesterålen med 237 tonn. Både i Lofoten og Vesterålen ble størsteparten tatt på snurrevad.

Nedgang for kongekrabbe

Det ble også levert 12 tonn kongekrabbe for 2,47 millioner kroner, som er en nedgang fra uke 12 med fem tonn og 0,53 millioner kroner.

I hele april er kongekrabben fredet i kvoteregulert område. Frem til starten av fredningsperioden var det i år omsatt kongekrabbe for 672 tonn kongekrabbe til en verdi av 200 millioner kroner. Hele 442 fartøy har bidratt i fisket, og gjennomsnittlig pris for A-kvalitet hannkrabbe har vært på 377 kroner per kilo.

Totalt sett ble det levert litt over 19 000 tonn fersk fisk og skalldyr fra om lag 2000 båter i uke 13.