DYRE PAPIRER: – Foreleggene er gitt fordi foretakene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt, opplyser Økokrim. Det ble en dyr dokumentmangel for de to selskapene som er involvert i saken.

Fikk over ti millioner i bøter og inndragning etter eksport av kongekrabbe

– Sakene har bakgrunn i kontroller og anmeldelser fra Tolletaten og Fiskeridirektoratet, melder Økokrim.

Publisert Sist oppdatert

– Foreleggene er gitt fordi foretakene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt.

– Ikke gjort med vilje

Foretakene anses ikke for å ha brutt reglene med vilje for å oppnå fordeler, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Det ene foretaket har fått fire millioner kroner i bot og i underkant av 5,7 millioner kroner i inndragning. Det andre foretaket har fått 200 000 kroner i bot og drøyt 450 000 kroner i inndragning.

Ingen enkeltpersoner i foretakene holdes straffeansvarlig.

– Av hensyn til riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet er det strenge krav til dokumentasjonen for sjømatens opprinnelse. Eksportørene av sjømaten har et strengt ansvar for riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet, sier statsadvokat Jens Bachke i Økokrim.

Anmeldt av flere etater

Tolletaten og Fiskeridirektoratet anmeldte saken

Sakene har bakgrunn i kontroller og anmeldelser fra Tolletaten og Fiskeridirektoratet.

Etterkontroller av de to sjømateksportørene avdekket at det var utstedt uriktig opprinnelsesdokumentasjon ved eksport av mer enn 380 tonn kongekrabbe til en verdi av ca. 150 millioner kroner.

– Brudd på opprinnelsesreglene i Norges frihandels-avtaler bidrar til dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører, og er noe vi ser alvorlig på, sier fungerende seksjonssjef Baard Nenseter i Tolletaten.

– Viktig å følge opp sporbarhet

I Fiskeridirektoratet understreker man viktigheten av å ha fokus på forbrukeropplysning.

– Vi arbeider for at forbrukerne skal være trygge på hvor fisken kommer fra, derfor er det viktig for Fiskeridirektoratet å følge opp brudd på sporbarhet, sier konstituert avdelingsdirektør Svanes Hjørungnes i Fiskeridirektoratet.

Bøtene og inndragningsbeløpene er utmålt ut fra tollfordelen og økonomisk utbytte som foretakene fikk som følge av feilene. Foreleggene ble utstedt i september. Begge foretakene har vedtatt disse, og sakene er avsluttet.