KRONIKK:

VIL HA KANAL: – Paradokset er at Fiskeridirektoratet ikke evner å se situasjonen fra begge sider av bordet. Sannsynligheten for at det er råtne epler i Fiskeridirektoratet er like stor som at det finnes fiskere/-kjøpere som bryter fiskerilovgivningen. skriver kronikkforfatteren.

– Det må opprettes en varslingskanal for fiskerinæringen

– Det er et paradoks at man kan varsle om at man er blitt tatt på puppene, men ikke at man blir utsatt for utilbørlig oppførsel eller urettmessig blir drevet ut i noe som kan føre til økonomisk ruin, skriver Ilone Giske i denne kronikken.

Jeg registrerer at Fiskeridirektoratet har dobbeltmeldt Kystmagasinet til PFU for to publiseringer. Den ene om en felles varslingssak fra flere aktører i næringen mot en av Fiskeridirektoratets inspektører og et debattinnlegg om varsling fra meg.

Det forbauser meg at Fiskeridirektøren og Fiskeridirektoratet bruker så mye energi på å melde Kystmagasinet inn til PFU i stedet for å sette søkelys på varsling som sådan. Men så skal det sies at en trussel mot media om PFU nok kan anses som en effektiv begrensende fremgangsmåte mot uønsket fokus.

Da jeg som administrator av Fiskerinytt mottok fellesvarslet mot en inspektør i Fiskeridirektoratet tok jeg kontakt med Fiskeridirektøren og fortalte at jeg hadde fått en kopi av dette og ville diskutere en varslingskanal. Jeg ble da forklart at den første i fiskerimedia som publiserte dette varslet ville bli anmeldt til politiet for persontrakassering og meldt til PFU. Når det gjaldt muligheten til en varslingskanal ble det henvist til at det allerede var etablert en tips-telefon og at denne kunne benyttes til varsling.

Det er et paradoks at man faktisk kan varsle om at man er blitt tatt på puppene

Ilone Giske, ildsjel og eier av facebooksiden Fiskerinytt

Paradokset er at Fiskeridirektoratet ikke evner å se situasjonen fra begge sider av bordet. Sannsynligheten for at det er råtne epler i Fiskeridirektoratet er like stor som at det finnes fiskere/-kjøpere som bryter fiskerilovgivningen.

Jeg mener fortsatt at man må opprette en varslingskanal for fiskerinæringen slik at brukerne har en trygghet i at de kan varsle om opplevd urett og bli mottatt med respekt uten frykt for represalier. Det er et paradoks at man faktisk kan varsle om at man er blitt tatt på puppene, men ikke at man blir utsatt for utilbørlig oppførsel eller urettmessig er blitt eller blir drevet ut i noe som kan føre til økonomisk ruin.

En varslingskanal med rutiner vil også beskytte de som det varsles mot og rettsikkerheten vil være ivaretatt for begge parter.

...et fornuftig tiltak som kan være med på å gjenopprette tillit og respekt mellom forvaltning og næring

Ilone Giske, ildsjel og eier av facebooksiden Fiskerinytt

Jeg er sikker på at når Fiskeridirektøren får tenkt seg litt om så vil han skjønne at dette er en nødvendighet og et fornuftig tiltak som kan være med på å gjenopprette tillit og respekt mellom forvaltning og næring.