KONTROLL: – I alt ble det beslaglagt totalt 97 fiskeredskaper, hvorav 94 redskaper var teiner og 3 var ruser. I flere av redskapene fant inspektørene våre torsk, og over 30 individer ble gjenutsatt, melder Fiskeridirektoratet. Bilde for illustrasjon.

Storkontroll langs kysten av Skagerrak: 97 fiskeredskaper beslaglagt

Denne uka har Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn gjennomført en ny, stor fellesaksjon innen fiskerikontroll i Skagerrak.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Tilstanden til kysttorsken i Skagerrak er kritisk, og det er innført flere tiltak for å bedre torskebestanden.

Har varslet intensivert kontrollvirksomhet

Fra Telemark og østover til svenskegrensen er det totalforbud mot å fiske torsk. I torskens gyteperiode – fra og med 01. januar til og med 30. april – er det forbud mot alt fiske i 14 fastsatte gyteområder fra Mandal til svenskegrensen. For å følge opp forbudet har Fiskeridirektoratet denne våren, som tidligere varslet, intensivert kontrollene i Skagerrak.

Stikkprøver og kontroll i verneområder

– I helgen gjennomførte vi en ny fellesaksjon sammen med Kystvakten og Statens Naturoppsyn. I tillegg til å kontrollere verneområder for kysttorsk, kontrollerte vi hummerfredningsområder, og vi tok stikkprøver av faststående fiskeredskaper langs hele Skagerrakkysten, sier Jørgen Ree Wiig, inspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Statens Naturoppsyn kontrollerte også verneområder for fugl og vern av anadrome fiskearter.

Foruten kontroll i verneområdene for torsk og hummer, ble det også gjort stikkontroller andre steder langs kysten. Også her ble det gjort beslag av krabbeteiner med manglende råtnetråd og hummerteiner som sto i sjøen utenom hummerfiskesesongen. 19 av beslagene som ble gjort sto i gyteområdene for torsk og 25 beslag sto inne i hummerfredningsområdene. Andre lovbrudd som ble avdekket var at noen hadde for mange fiskeredskap enn lovlig antall i sjøen og det ble reagert med advarsler på dårlig merking av fiskeredskap.

I alt ble det beslaglagt totalt 97 fiskeredskaper, hvorav 94 redskaper var teiner og 3 var ruser. I flere av redskapene fant inspektørene våre torsk, og over 30 individer ble gjenutsatt.

Også mange flinke fritidsfiskere

– Under de fleste av stikkprøvene fant vi redskap som var i orden, som betyr at mange fritidsfiskere som er flinke til å følge reglene. Dette syntes vi er bra! Spesielt i indre Oslofjord så det lyst ut og kun ett beslag ble gjort innenfor Drøbak. Vi ser veldig positivt på at fiskere i Indre Oslofjord følger regelverket da det er her livet i fjorden sliter som verst og vi har alle et felles ansvar for å ta vare på livet i havet, sier Wiig.

Nøkkeltall fra kontrollen

Hummerteine satt i fredningstiden for hummer:

3 hummerteiner

Manglende råtnetråd:

19 krabbeteiner

For mange teiner:

22 krepseteiner tilhørende samme eier

Teiner inne i hummerfredningsområde:

22 krepseteiner i hummerfredningsområdet på Kvernskjær

Teiner i gytefelt for torsk:

8 krepseteiner i torskegytefeltet på store Hvaler, 1 havteine, 1 hummerteine og 3 krabbeteiner i torskegytefeltet i Lillesand

Ruser i gytefelt for torsk:

3 ruser i gytefelt for torsk i Lillesand.

I tillegg fikk flere personer advarsel for dårlig merking av vak, melder direktoratet.

VIKTIG: Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag.

– Viktig å være sitt ansvar bevisst

Leder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag, var i går ute i Kystmagasinet og varslet om at Fiskeridirektoratets forslag til vern av kysttorsken nord for 62 grader, var altfor inngripende i sin nåværende form.

– Dette dreier seg tilsynelatende om fritidsfiske. Beslaget er ikke svært stort, men manglende råtnetråd og hummerfiske utenfor sesong, bekymrer oss. Det er viktig at både fritidsfiskere og yrkesfiskere er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder vernet av kysttorsken, sier han til Kystmagasinet.