PÅ HELL: – Fisket i Lofoten har avtatt, mens det fortsatt leveres en del torsk i Finnmark, opplyser Norges Råfisklag i sin ukesrapport.

Torskefisket er betydelig redusert - stabilt for hyse og sei

Det var en kraftig nedgang av leveranser av fisk og skalldyr sist uke, melder Råfisklaget.

Publisert Sist oppdatert

Reduksjonen fra uke 15 var på hele 46 prosent, og totalt ble det omsatt fisk og skalldyr for 365 millioner kroner i Råfisklagets område sist uke. Mange var ferdige med sin torskekvote, årstiden og naturlig vandringsmønster for fisken er årsaken til nedgangen. Det viser også tallene fra de ulike områdene. Fisket i Lofoten har avtatt, mens det fortsatt leveres endel i Finnmark.

Betydelig ned for torsk

Det ble levert 5420 tonn fersk torsk sist uke, til en verdi av 161 millioner kroner. Det er betydelig mindre enn uka før da det ble levert 13 370 tonn for 401 millioner kroner. Til sammenligning ble det levert 7552 tonn torsk samme uke, altså uke 16, i fjor. Garnbåtene og snurrevad er de som fangster mest med henholdsvis 2750 og 2025 tonn, mens line/autoline stod for 470 tonn og juksa for 175 tonn. Størst kvantum av torsk ble levert i Vest-Finnmark med 1480 tonn, etterfulgt av Øst-Finnmark 1260 tonn, Vesterålen 1070 tonn, Troms 1050 tonn og Lofoten/Salten 530 tonn.

Levendelagring av torsk

I løpet av sist uke ble 209 tonn levende torsk satt i merder, herav 91 tonn i Båtsfjordbrukets anlegg, 55 tonn i Lerøys anlegg i Båtsfjord, 32 tonn i Levende Mellomlagring Vesterålen (LMV) på Myre og 31 tonn i Eiterfjorden. Hittil i vinter er det satt 1092 tonn levende torsk i merder.

Stabilt for sei og hyse

Det var omsatt 1860 tonn sei til en verdi av 20 millioner kroner i uke 16. Selv om kvantum var opp med 110 tonn fra uka før, var verdien ned med 1 millioner.ø, som følge av noe lavere pris.Størst kvantum ble levert på Nordmøre med 630 tonn, og der notfiske etter sei var kommet i gang.I Lofoten/Salten ble det levert 520 tonn, der garnsei stod for 420 tonn. Mens det i Vesterålen ble levert 390 tonn, hvorav 290 tonn var tatt på snurrevad og resten på garn. I Vest-Finnmark og Troms ble det levert 140 og 90 tonn sei.Kvantum for hyse viste at det ble tatt 300 tonn til en verdi av 3,9 millioner kroner, som var samme nivå som uka før. Her ble størst kvantum levert i Øst-Finnmark med 160 tonn, likt fordelt mellom redskapene line/autoline og snurrevad.