MILLIONER TIL REKRUTTERING: Regjeringen gir også i år millioner til kommunene for å rekruttere til fiskerinæringen. Her er Jonas Jørgensen fra Røst i aksjon på tungeskjærerpiggen for noen år siden. Han er i dag garnfisker på båten «Alf Jens» av Røst, og har etter eget utsagn aldri sett seg tilbake yrkesmessig. Røst var for øvrig ikke på søkerlista til rekrutteringsstøtte.(Foto: Rune Kr. Ellingsen).

Statlige millioner til ungdomsfiskeordningen for 2023

Regjeringen lyser ut to millioner kroner til kommuner som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har møtt mange gutter og jenter som drømmer om å bli fisker og leve av havet en dag. Nå får de mulighet til å prøve ut drømmen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i ei pressemelding.m

Norske kommuner kan søke om tilskudd på opp til 200 000 kroner til ungdomsfiskeprosjekt for sommeren 2023. Flere kommuner kan få støtte innenfor den totale rammen på 2 millioner. Fristen for å søke er 28. februar.

112 ungdommer i 2022

Sommeren 2022 fikk 112 ungdommer, i syv kommuner, sommerjobb som fisker via de kommunale prosjektene. Det var første året ordningen ble prøvd ut.

– Jeg fikk stor glede av å lese rapportene fra kommunene som var med i fjor. De viser at dette er en ordning som virker. Jeg håper erfaringene ga mersmak og bidrar til at flere unge velger fiskeryrket, sier Skjæran.

Starter tidligere i år

I 2022 kom Nærings- og fiskeridepartementet sent i gang med utlysningen. Det gjorde at kommunene fikk kort tid til planlegging. Flere kommuner har meldt tilbake at de ønsker en tidligere start for prosjektene i 2023.

– Vi har tatt til oss innspillene og setter derfor i gang med utlysning allerede nå. Tidligere oppstart vil gi kommunene bedre tid til å planlegge, og øker mulighetene for å nå ut til flere interesserte ungdommer, sier fiskeri- og havministeren.

Sammen med eksisterende ordninger, som ungdomsfiskeordninga, tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg, og kvotebonus til fiskere under 30 og 40 år, bidrar ungdomsfisketilskuddet til å oppmuntre til rekruttering til norske fiskerier.