LOVER FLERE KONTROLLER: Justervesenet lover flere kontroller i tiden fremover, etter å ha gjennomført en storkontroll lengst nord i landet over fire uker i høst. Bilde for illustrasjon.

Justervesenet: Flere avvik avdekket i omfattende tilsyn av fiskerinæringen i nord

Justervesenet har gjennomført kontroller av om lag 40 fiskemottak i Nord-Norge. Resultatene viser at det er behov for videre tilsyn, og bedre dialog med fiskerinæringen samt leverandører av måleutstyr.

Publisert Sist oppdatert

Nå lover de flere tilsyn i tiden fremover.

Har kontrollert 40 fiskemottak

I høst har Justervesenet kontrollert omtrent 40 fiskemottak innen hvitfisk i området Vardø i øst til Øksfjord i vest. Hvitfisk er en samlebetegnelse for fiskearter som torsk, hyse, sei, kveite og andre arter som har tilhold på havbunnen.

– De viktigste feilene som ble avdekket var store veiefeil eller bruk av måleutstyr som ikke er godkjent for bruk. Tjuetre større mangler og førtiseks mindre mangler eller pålegg, er ifølge kontrollørene et høyt antall, men likevel utvikling i positiv retning, skriver de i en pressemelding.

Innen pelagisk sektor ble i alt åtte aktører besøkt i løpet av tilsynet i nord. Pelagisk fisk er kort fortalt sild, makrell og andre arter som lever i de frie vannmassene, med andre ord, ikke på havbunnen. Av de åtte aktørene var det kun én aktør som ikke hadde avvik på noen vekter.

VIKTIG: – Et delmål er at man skal innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert og uregulert fiske, opplyser Justervesenet etter storkontrollen.

– Behov for mer informasjon

Justervesenets avdelingsdirektør for tilsyn, Nils Magnar Thomassen, påpeker at det har blitt gjort en solid innsats av kontrollører som har hatt tilsyn i over fire uker sammenhengende og dekket et stort område.

– Når det oppdages en del feil tyder det på at det er behov for mer informasjon til både utstyrsleverandør og brukere av disse ved fiskemottak, kontinuerlig oppfølging med tilsyn og rutiner på internkontroll.

«Det er framdrift i fiskerinæringa, men fremdeles forbedringspotensial. Mange av aktørene opplever vi som positive til tilsynet og dialogen med dem har vært konstruktiv. De ønsker dialog og mer informasjon. Men når det er et så høyt antall avvik som dette kan det gå på bekostning av tilliten til næringa. Her har vi en jobb å gjøre,» sier Thomassen.

– Skal veilede næringen mer

Justervesenets samfunnsoppdrag er også knyttet til FNs bærekraftsmål 14, Livet i Havet.

– Et delmål er at man skal innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Ved å sørge for at fiskelanding ikke måles feil, vil tilsyn både øke tillit til næringen og bidra til globale klimatiltak.

Justervesenet understreker at de ønsker å jobbe mer med dette ved å veilede aktører og leverandører av vektsystemer i fiskerinæringen.