GOD UKE: I tallet for uke 43 inngår 42 millioner kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Bilde for illustrasjon. Omsetningen for norske båter på 151 millioner kroner var fordelt med 75 millioner kroner på fersk og 76 millioner kroner på fryst råstoff. Bilde for illustrasjon.

Fint vær og årsbeste for disse artene hos Råfisklaget sist uke:

Uke 43 disket opp med både fint vær og årsbeste i leveranser av kveite og breiflabb.

Publisert Sist oppdatert

Gunstige forhold for å fiske førte dessuten til økning i leveranser av samtlige arter i fisknytt-rapporten til Norges Råfisklag, sammenlignet med uka før. Leveranser av sjøfryst fisk fra havfiskeflåten gikk litt ned, men mest grunnet leveringsmønstret til denne flåtegruppen som gjerne er mange uker i fiske mellom hver leveranse. Råfisklagets foreløpige omsetningstall for uke 43 viser 193 millioner kroner, mot 177 millioner kroner uken før. I tallet for uke 43 inngår 42 millioner kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 151 millioner kroner var fordelt med 75 millioner kroner på fersk og 76 millioner kroner på fryst råstoff.

Frystomsetning

Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 76 millioner kroner, mot 115 millioner kroner uken før. 1.000 tonn torsk var størst i verdi med 35 millioner kroner. Deretter fulgte 1.240 tonn hyse verdt 19 millioner kroner, 1.130 tonn haneskjell (113 tonn produktvekt)/11 millioner kroner og 420 tonn sei/5 millioner kroner. For øvrige kvanta vises til tabell 2. Når det gjelder leveranser av fryst råstoff fra norske båter til nøytrale fryselager som bare delvis er omsatt, ble kvantumet i uke 43 redusert til 3.460 tonn, ned fra 5.000 tonn uka før. 

Det var 1.440 tonn sei som gjorde mest av seg i uke 43, fulgt av 990 tonn torsk og 770 tonn hyse. 6 trålere leverte det meste, nærmere bestemt 2.840 tonn, fordelt på 1.320 tonn sei, 820 tonn torsk og 470 tonn hyse. Videre leverte 2 autolinebåter totalt 480 tonn, herav 300 tonn hyse og 160 tonn torsk. En snurrevadfangst på 140 tonn bestod i hovedsak av sei (120 tonn).

Ferskomsetning på 75 mill

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 43 ble på 75 millioner kroner, opp fra 45 millioner kroner uka før som var bunn-nivå på ferskomsetninga så langt i år. Torsken var størst i verdi med 16 millioner kroner, fulgt av seien som ga en verdi på 13 millioner kroner, hysa og kongekrabben med 9 millioner kroner på hver og kveita med 8 millioner kroner. Omsetningen av fersk torsk i uke 44 var på 570 tonn til verdi 16 millioner kroner, opp fra 192 tonn og 5,6 millioner kroner uka før. Mest er det levert i Øst-Finnmark som står for 330 tonn av totalen, av det 260 tonn på line/autoline og 50 tonn på snurrevad, fulgt av Vest-Finnmark med 150 tonn og Troms med 40 tonn. Omsetningen av fersk sei i uke 43 utgjorde 1.180 tonn til verdi 13 millioner kroner, som var opp fra 680 tonn/7,5 millioner kroner uken før. Størst kvantum også denne gang levert i Troms med 410 tonn av totalen, fordelt med 140 tonn på juksa, 125 tonn på garn, 80 tonn på trål og 60 tonn på snurrevad. Deretter følger Vest-Finnmark med 330 tonn av totalen, hvorav 175 tonn tatt på garn, 60 tonn på snurrevad, 70 tonn på juksa og 20 tonn på not.

Neste på lista var Øst-Finnmark med 130 tonn og Vesterålen og Lofoten/Salten med vel 100tonn på hver. Også noe sei på garn og juksa fra Helgeland til Nordmøre, med totalt 100 tonn levert på den strekninga.

Hyse, krabbe og reke

I løpet av uke 43 ble det omsatt 620 tonn hyse til en verdi av 9,3 millioner kroner. En økning fra 464 tonn/7,2 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Øst-Finnmark med 185 tonn av totalen, herav 170 tonn tatt på line/autoline. I Vesterålen er det levert 170 tonn, hvorav line/autoline stod for 140 tonn. Videre var 90 tonn levert i både Vest-Finnmark og Troms, og 70 tonn i Lofoten/Salten. Kvanta under 7,5 tonn i resterende leveringssoner. 

I løpet av uke 43 ble det levert 36 tonn kongekrabbe til en verdi av 9 millioner kroner, opp fra 16 tonn og 4,1 millioner kroner uka før. Av totalen er 30 tonn tatt av 112 båter i det kvoteregulerte fisket, og 6 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 81 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler det seg geografisk med 16 tonn i Varangerfjorden, 5 tonn i Tanafjorden, 4 tonn i området utenfor Båtsfjord-Berlevåg, 2 tonn i Laksefjorden, og 4 tonn i Porsangerfjorden.

Omsetningen av ferskreke i uke 43 utgjorde 15 tonn til en verdi av 1,3 millioner kroner. En øking fra 12 tonn/1,0 millioner kroner uken før. Størst kvantum ble tatt på Kvænangen med 6 tonn og området utenfor Kvaløya med 2 tonn. Kvanta under 1,5 tonn i resterende fangstfelt.

139 tonn fersk kveite

Omsetningen av fersk kveite i uke 43 utgjorde 139 tonn til en verdi av 8,3 millioner kroner,  som er bestenotering for året, opp fra 96 tonn/5,6 millioner kroner uken før. Av totalen ble

79 tonn tatt på line/autoline og 56 tonn på garn. Fordelt per leveringssone er det levert mest i Vest-Finnmark med 54 tonn, videre 33 tonn i Troms og 23 tonn i Lofoten/Salten, og kvanta under 12 tonn i resterende soner. I uke 43 ble det omsatt 144 tonn taskekrabbe til en verdi av 2,3 millioner kroner. En økning fra 130 tonn/2,1 millioner kroner uken før. Geografisk fordeler fangsten seg med 49 tonn på Helgeland, 32 tonn i Lofoten/Salten, 31 tonn i Sør-Trøndelag, 12 tonn i Nord-Trøndelag og 19 tonn på Nordmøre. Så langt i år er det omsatt 3.470 tonn taskekrabbe til en verdi av 55 millioner kroner. På samme tidspunkt i fjor var det omsatt 3.390 tonn til en verdi av 47 millioner kroner.

Omsetningen av breiflabb i uke 43 utgjorde 141 tonn til en verdi av 4,3 millioner kroner, som i likhet med kveita er bestenotering hittil i år. Det er opp fra 129 tonn/3,9 millioner kroner uken før. Kvantumet fersk breiflabb omsatt så langt i år bikket dermed 2.000 tonn til verdi 63 millioner kroner, mot 1.360 tonn og 39 millioner kroner til samme tid i fjor. Lofoten/Salten var største leveringssone i uke 43 med 42 tonn av totalen. Deretter følger Sør-Trøndelag, Helgeland og Vesterålen med vel 20 tonn på hver, og ellers spredt i øvrige leveringssoner.

Sammenlignet med 2022

Tilsvarende for uke 43 i fjor var omsetningen 130 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 5 millioner kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 125 millioner kroner som var fordelt med 74 på fersk og 51 på fryst råstoff. Omsetningen for norske båter så langt i år er 479 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 38 millioner kroner. 

For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 470 millioner kroner, fra 7.732 millioner kroner i fjor til 8.202 millioner kroner i år. Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er opp med 10 millioner kroner, fra 5.570 til 5.580 millioner kroner.