Storbritannia

UK: Fra 31. oktober vil en rekke produkter ha helsesertifikater når de eksporteres til UK, deriblant sjømat.

Britene med nytt importregime på sjømat

Fra 31. oktober må laksen ha helsesertifikat når den eksporteres til UK. Hyse og torsk slipper tilsynelatende unna sertifikatkravet.

Britiske myndigheter har nylig presentert deres nye importregime, Border Target Operating Model (TOM). Det betyr i praksis at det innføres helsesertifikater for import av en rekke produkter til Storbritannia.

Risikobasert tilnærming

I et utkast til importmodellen foreslås det å innføre en risikobasert tilnærming der produktene deles inn i tre risikokategorier; lav – middels – høy.

Det kan derimot variere hvilken risikokategori et produkt plasseres i, avhengig av blant annet eksportland. - Det nye TOM vil medføre krav om nye og endringer i eksisterende helsesertifikater fra Norge til Storbritannia, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Laks som medium risikoprodukt

Blant annet indikerer regelverket at produkter fra akvakultur skal klassifiseres som medium risikoprodukter, noe som betyr at produktene skal følges av et helsesertifikat.

Dette innebærer at Norges største eksportvare til UK, oppdrettslaks, vil få et tilleggskrav sammenlignet med tidligere system. Sammenlignet med villfiskprodukter som i utgangspunktet eksporteres uten helsesertifikat.

UK: Det innføres helsesertifikater for eksport av sjømat til UK.

Åpnet opp for innspill

– Det som derimot er viktig å understreke, er at britiske myndigheter har åpnet for innspill til TOM. Anmodningen om innspill er særskilt rettet mot næringsaktørene selv. Det er derfor mulighet for at de kravene som nå er presentert kan bli endret, sier Øystein Valanes, leder for markedsadgang hos Norges Sjømatråd.

Han legger til at norske myndigheter anbefaler på det sterkeste at næringsaktørene leverer inn innspill, da dette er en særdeles god mulighet til å påvirke rammebetingelsene for handelen med UK. Høringsfristen er allerede 19. mai.

Effektivisere handelen

Valanes forteller at grunntanken med den nye importmodellen til Storbritannia er å effektivisere handelen.

– Ved utstrakt bruk av digitale løsninger ønsker britene å begrense saksbehandlingstiden ved eksport av sjømatprodukter til UK. Også i de tilfeller hvor helsesertifikater vil bli obligatoriske, ser britiske myndigheter for seg at mye av dokumentutvekslingen kan foregå digitalt – uten dermed lang ventetid ved grensepassering, utdyper han.

Medføre merarbeid for eksportører

Sjømatrådet har ikke fått noen klare indikasjoner på om det vil påløpe ekstra kostnader for eksportørene når helsesertifikatene trer i kraft i slutten av oktober i år.

Men Valanes sier det er innlysende at i de tilfeller der helsesertifikater vil bli obligatoriske så vil det medføre merarbeid for eksportselskapene, sammenlignet med tidligere system hvor handelen foregikk uten helsesertifikat.

– Før det britiske systemet er 100 prosent oppe og går, må man nok regne med lengre transporttid enn før, noe som følgelig kan føre til ekstrakostnader for eksportselskapene.