Storbritannia

Laber skrei-interesse blant britene

Skrei-eksporten til Storbritannia har vært laber i vinter. Tross lave eksporttall, er den likevel en sikker vinner blant britiske kokker.

Eksporten av skrei til Storbritannia har vært laber i vinter, hvor det i januar og februar kun ble eksportert 107 tonn til en verdi av 1,3 millioner kroner.

Heller ikke fjoråret var det helt store når det gjaldt skreieksporten til Storbritannia, selv om tallene for de første månedene i 2022 samlet sett var bedre enn årets. Det ble da eksportert 481 tonn til en verdi av 9,4 millioner kroner.

Ingen spør etter skrei

Det er ingen skrei å finne i fiskediskene hos de fasjonable kjøpesentrene i Selfridges og Harrods i London.

Et av Londons mest luksuriøse kjøpesenter, Harrods, har hatt skrei i fiskedisken siden 2012. Men heller ikke her det fersk norsk torsk eller skrei å finne. Tidligere har kjøpesenteret hatt en stor og bugnende fiskedisk, men etter koronapandemien har de bygd om ferskmat-avdelingen, og skalert ned ferskfiskdisken.

HARRODS: Det fasjonable kjøpesentret har skalert ned fiskedisken etter pandemien.

– Nei det er ingen som spør etter skrei, forteller vedkommende bak disken. De har likevel linefanget torskefilet i disken, men om den er av norsk eller islandsk opprinnelse er vedkommende usikker på.

Et dyrere nisjeprodukt

Fiskehandleren hos Selfridges, som Kystmagasinet snakket med, forteller om liten eller ingen interesse for den norske skreien.
– Veldig få har spurt etter skrei i vinter. Folk tenker torsk er torsk, og er ikke opptatt av om det kalles skrei eller torsk. Men skrei er et mye dyrere nisjeprodukt, og det opptar kundene, sier han.

ISLAND: Fersk torsk til 34 pund per kilo med opprinnelse fra Island i disken hos Selfridges.

Selv foretrekker han norsk torsk fremfor islandsk.
– Den har en bedre smak og en bedre konsistens, sier han.

Prisen er høy

Fiskedisken består av en mengde ulike arter, både fra britiske farvann og oppdrett, samt arter importert fra Middelhavs-området (Dorada) og nordlige deler av Atlanterhavet (tunfisk, torsk og reker). I disken ligger torskefilet med opprinnelse fra Island, til 34 pund per kilo.

Fiskehandleren forteller at sesongen for fersk torsk er relativ kort hos dem, fra januar til mars/april. Ettersom det er mange andre arter britene foretrekker er det liten etterspørsel øvrige deler av året, samt at prisen for torsk er høyere enn annen type hvitfisk.

Høyt skattet blant kokker

Sjømatrådets utsending i Storbritannia, Victoria Braathen, sier utviklingen så langt i år må ses i sammenheng med sesongstart og hvor fersk sjømat tilbys. Det er et av de største markedene for norsk torsk og det største konsummarkedet for norsk hyse.

Når det gjelder skrei har den en etablert posisjon i verdikjeden, og ifølge Braathen er den et høyt skattet produkt blant kokker.

– Som følge av begrenset tilgang og høye priser er det restaurantmarkedet som er mest relevant for skrei i UK, sier hun.

Satser på hvitfisk

– Vi har tonet ned skreisatsingen i UK, og satser på hvitfisk generelt. Selv om vi ikke har en egen skreisatsing i markedet, er det viktig for oss å kommunisere om skrei til verdikjeden i sesong. Skreisesongen er samtidig en årlig begivenhet blant kokker og restauranter som kjenner produktet og historien til skrei, forteller hun videre.

UK: Sjømatrådets utsending i UK, Victoria Braathen.

For eksport av fersk torsk er tallene litt lysere. I løpet av årets to første måneder ble det solgt 230 tonn fersk torsk til UK, til en verdi av 12,5 millioner kroner. Det er litt under tallene for samme periode i fjor, der eksporten var på 307 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner.

Tar seg opp utover i sesongen

Eksporttallene viser at jo lengre ut i vintersesongen man kommer, jo mer torskehungrig blir britene. Både i fjor og i år har eksporten tatt seg opp i februar. Det gjelder både for skrei og fersk torsk.

Med et bakteppe preget av fortsatt økonomisk usikkerhet og redusert tilførsel av spesielt torsk, er forventningene at man vil se en økt etterspørsel etter norsk torsk til UK.

– De største torskeproduktene til markedet er fryst hel og fryst filet, og det er disse produktene vi ser positiv utvikling så langt i år, sier hun.

Aktiviteter mot fish and chips

Hun forteller at mange av deres markedsaktiviteter i stedet retter seg mot fish and chips-industrien.

– En betydelig del av norsk torsk og hyse til UK går til fish and chips. Dagligvare er også en viktig kanal for norsk sjømat. I 2023 ser vi frem til å samarbeide med næringen også om forbrukerrettede aktiviteter for å fremme hvitfisken i UK.

Flere samarbeid

Sjømatrådet jobber gjennom året med ulike programmer rettet mot kommende generasjoner kokker. Et av disse samarbeidene er med Westminster Kingsway College i London, som årlig utdanner 100 nye kokker og er en viktig arena for å vise frem norsk sjømat. Et annet samarbeid er med Årets unge kokk UK. - Begge gir verdifulle plattformer til å fortelle og vise frem norsk sjømat og hvitfisk.

INGEN TVIL: For den anerkjente kokken, Jose Souto, er det ingen tvil - skreien er en fantastisk råvare som alle kokker vil bruke i sesongen.

– Det er en fantastisk råvare

Den anerkjente kokken og læreren ved Westminster Kingsway College, Jose Souto, er derimot ikke i tvil når det gjelder skrei.

– Det er en fantastisk råvare som alle kokker vil bruke i sesongen, sier han og sammenligner det med annen type spesiell sesongbetont råstoff, som bare er et must hos kokkene.

Barracuda of the sea

Souto omtaler skreien som «Barracuda of the sea», og trekker frem bærekraft, historien og kvalitet til produktet som en viktig inspirasjon for at mange kokker vil jobbe med skreien.

Slik har det derimot ikke alltid vært. For 12 år siden var det ingen som vill bruke den. Souto ble kontaktet av Sjømatrådet, gjorde da litt research og startet å bruke den ved college i London. En ting har han likevel merket seg – at skreien er blitt mindre i størrelse nå enn den var tidligere.

Ser til Nandos

Han tror derimot det må mer til for å få den vanlige brite til å kjøpe skrei i sesongen, og viser til at retail-bransjen hadde en voldsom økning under pandemien, som har vedvart etterpå.

– Se bare på Nandos og Pizza Express. De er drevet av trender, og har tatt dette videre og selger nå produkter sine hos supermarkedkjedene.