OPPDRETTSTORSK: Gyteklar stamfisk hos Nofima i Tromsø. Bilde for illustrasjon.

Sterkt halvår for eksport av fersk torsk - oppdrettstorsken doblet seg

– En betydelig nedgang i torskekvoter og landinger under årets skreisesong ga en nedgang i eksportvolumet av fersk torsk i første halvår. En dobling i eksportvolumet av oppdrettstorsk bidro til å dempe nedgangen.

Publisert Sist oppdatert

Det sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd sin halvårsrapport.

Sterkt halvår for fersk torsk

Norge eksporterte 36 500 tonn fersk torsk til en verdi av 2,1 milliarder kroner i første halvår. Verdien økte med 124 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Volumet falt med 12 prosent, og Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i første halvår.

– Dette er rekordhøy eksportverdi for fersk torsk i et første halvår. Verdien er 124 millioner kroner høyere enn forrige rekord, som var i fjor.

Positiv utvikling i Spania

Med lavere tilførsel av fersk torsk har konsumet gått ned i alle de største torskemarkedene ute i Europa. Unntaket er Spania, der hjemmekonsumet av fersk hel torsk har økt hittil i år.

– Helfiskmarkedet Spania er et viktig marked for både fersk hel skrei og oppdrettstorsk fra Norge, og Norge har en dominerende markedsandel gjennom skreisesongen. Utviklingen i det totale sjømatkonsumet i Spania viser tegn til bedring de siste månedene, og landet er også ett av få land i Europa som er i ferd med å få kontroll på inflasjonen, godt hjulpet av en rekke inflasjonsdempende tiltak fra myndighetene, forklarer Brækkan.

Totalt eksportvolum av fersk torsk til Spania i første halvår endte på 2 900 tonn, en økning fra 600 tonn i fjor.

Slik var eksporten i juni:

 • Norge eksporterte 2 607 tonn fersk torsk til en verdi av 146 millioner kroner i juni
 • Verdien falt med 11 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med juni i fjor
 • Volumet falt med 22 prosent
 • Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juni

Krevende for fryst torsk:

 • Norge eksporterte 36 800 tonn fryst torsk til en verdi av 2,1 milliarder kroner i første halvår
 • Verdien falt med 373 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor
 • Volumet falt med 27 prosent
 • Storbritannia, Kina og Polen var de største markedene for fryst torsk i første halvår

Nedgangen i torskekvoter har gitt et betydelig lavere eksportvolum for fryst torsk.

– Vi må faktisk tilbake til 2015 for å finne lavere eksportvolum av fryst torsk i et første halvår. Størst nedgang i eksportvolum hadde vi til Kina, som har mer enn halvert volumet, fra 18 100 tonn i fjor til kun 8 500 tonn i år, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst verdivekst til Storbritannia

Hele 30 prosent av eksporten av fryst torsk målt i verdi gikk til Storbritannia i første halvår. Vi må tilbake til 2014 for å finne en like høy eksportandel til Storbritannia.

Storbritannia var også markedet med størst verdivekst i første halvår, med en økning i eksportverdi på 162 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksportvolumet til Storbritannia endte på 8 730 tonn, noe som er 25 prosent høyere enn i første halvår i fjor.

Svak norsk krone har dempet priseffekten

– Selv om konsumet av torsk i Storbritannia faller, øker den norske eksporten. Svekkelsen av den norske kronen mot engelske pund har redusert effekten av økte priser på norsk sjømat til markedet. I tillegg har Storbritannias økte tolltariffer på direkteimport av torsk fra Russland bidratt til å gjøre norsk torsk mer attraktiv, sier Brækkan.

Samtidig er landet et av markedene som rammes hardest av høy inflasjon og økte kostnader.

Styrket posisjon

– Posisjonen til norsk torsk til Storbritannia har styrket seg betydelig så langt i år basert på direkteeksport. Selv med et økonomisk krevende bakteppe er det grunn til å tro at vi vil fortsette å se en god utvikling for den norske torsken, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

Slik var eksporten i juni:

 • Norge eksporterte 5 678 tonn fryst torsk til en verdi av 311 millioner kroner i juni
 • Verdien falt med 61 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med juni i fjor
 • Volumet falt med 13 prosent
 • Storbritannia, Kina og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i juni