NYBYGG: «Havfjord» på slipp ved Karstensen Skibsværft før levering.

Mer enn en av ti er danske

Blant de 538 utstillerne på Nor-Fishing, er det hele 55 danske. Mange av de danske bedriftene har allerede en stor andel av sine ordrer fra norske fiskebåtredere. Nå skal de i samlet flikk sikre seg enda flere ordrer fra norske fiskebåtredere.

Mens det i mange år var i første rekke redere på Sørlandskysten som gikk til Danmark for å reparere, bygge om eller få utført vedlikehold, har det blitt stadig flere fra ulike deler av norskekysten som finner veien sørover. Tross at danske kroner er sterke, viser både konkrete eksempler som Kystmagasinet har omtalt, at det kan være atskillige rimeligere å få utført oppdrag i Danmark.

Verft og verksteder er på plass

Blant verftene og verkstedene som deltar på Nor-Fishing er Hirtshals Yard, Vestkajen Maskinværksted i Hirtshals. Fra Hirtshals deltar også Hirtshals Services Group som omfatter et stort antall servicebedrifter i havnen.

Fra Thyborøn deltar Kynde og Toft og Thyborøn Skibs- og Motor. Begge har hatt mange oppdrag både på nybygg til norske redere, samt reparasjon og vedlikehold på norske fiskebåter. Fra Skagen er Karstensen Skibsværft, Europas ledende verft innen bygging av store pelagiske fartøy. Verftet har de siste ti årene bygget pelagiske båter til norske redere vært flere milliarder kroner. De er også blant de største innen ombygging, reparasjon og vedlikehold på større fartøy.

Litt sør for Skagen finner vi Frederikshavn. Derfra deltar Orskov Yard, som tilbyr ombygginger, reparasjoner og vedlikehold. Og fra Hvide Sande deltar Vestværftet som har levert et stort antall nybygg til norske redere.

Bredgaard Boats, som holder til i Rødby ikke langt fra København, bygger også mindre kystfartøyer for norske fiskebåtredere. De er selvfølgelig også til stede.

I tillegg deltar flere redskapsprodusenter som Frydendahl, Randers Reb, Cosmos Trawl og Thyborn Trawldoor.

Interessant bedrift fra Bornholm

En litt overraskende utstiller er Østbornholms Kutterservice ApS. Dette er et verksted som har spesialisert seg på maskinering og produksjon av deler, samt overflatebehandling av disse. De produserer deler i både stål, rustfritt stål, titan, plast og en rekke andre materialer, og de har sine oppdragsgivere spredt over hele Danmark. Nå vil de henvende seg til norske redere.

De fleste er på dansk fellesstand

FLYTEDOKK: «Roaldsen» i tørrdokk ved Hirtshals Shipyard.

De aller fleste danske bedrifter er samlet på en stor dansk fellstand i regi av Danish Export Association. Blant deltakerne er også de store fiskehavnene, og fiskeauksjoner som Hirtshals Fiskeauksjon. Havnene, samt Hanstholm Maritime Service Network, Hirtshals Service Group og Service Team Skagen representerer alle mange bedrifter, så det totale antall danske servicebedrifter og utstyrsleverandører representert på Nor-Fishing er antakelig opp mot hundre.